Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego Turystyka

Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego Turystyka

Turystyka: księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego / red. Bogdan Włodarczyk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011,– 401 s.; ISBN: 978-83-7525-519-5

Profesor Stanisław Liszewski należy do wąskiego grona najwybitniejszych polskich geografów turyzmu cieszących się wielkim szacunkiem i uznaniem również na arenie międzynarodowej. Od wielu lat stanowi największy w Polsce autorytet w tej dziedzinie naukowej. Wynika to przede wszystkim z osobowości Profesora. Jest bowiem wielkim erudytą, człowiekiem otwartym na sprawy innych ludzi, życzliwym dla wszystkich, którzy szukają u Niego pomocy i rady. Niezwykłe uznanie, jakie wyrobił sobie wśród geografów polskich i zagranicznych, a także w kręgach naukowców innych specjalności, ukształtowało się w wyniku wielkiej pracowitości i pełnego oddania się sprawom nauki i wychowania młodzieży. Aktywnie uczestniczył w życiu naukowym Polski i w gremiach międzynarodowych. Zawsze godnie reprezentował polską Naukę i polską Geografię.

Początek zainteresowań badawczych Profesora problematyką związaną z geografią turyzmu przypada na przełom lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Od tego czasu w Jego dorobku naukowym pojawiło się wiele prac, które na stałe weszły do kanonu tej dyscypliny nauk geograficznych. Prace z tego zakresu stanowią ponad 30% dorobku Jubilata (pozostały dorobek wiąże się przede wszystkim z geografią osadnictwa i geografią regionalną).

Już „debiuty” turystyczne wyróżniały się oryginalnością. Dotyczyły bowiem problematyki, na którą było wówczas wielkie zapotrzebowanie społeczne. Odnosiły się do obszarów wypoczynkowych w strefie podmiejskiej wielkich miast w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi. Studia te były opracowywane wspólnie ze śp. Elżbietą Dziegieć. Wzrastający wymiar wolnego czasu stwarzał konieczność przystosowania terenów podmiejskich dla masowych przyjazdów turystycznych. Planowanie takich terenów wymagało wsparcia naukowego ze strony geografów, zwłaszcza jeżeli chodzi o podbudowę teoretyczno-metodyczną. Na zapotrzebowanie planistów odpowiedział Stanisław Liszewski, który zainicjował takie studia w ośrodku łódzkim. Łódź bardzo prędko stała się swoistym monopolistą w tej dziedzinie.

Niemal od samego początku Profesor podejmował próby oceny dotychczasowego rozwoju polskiej geografii turyzmu. Są to bardzo ważne studia, bowiem Autor nie ogranicza swych rozważań wyłącznie do oceny tego, co było, ale kreśli w nich również kierunki rozwoju tej dyscypliny nauk geograficznych. Spod pióra Profesora wyszło blisko 10 takich publikacji (z tego jedna współautorska z E. Dziegieć), w których rysuje swoją wizję polskiej geografii turyzmu w XXI wieku. Syntezę tych rozważań przedstawił Profesor w obszernych rozdziałach w książkach Historia geografii polskiej (Jackowski, Liszewski, Richling, red., 2008) oraz Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce (Liszewski, Łoboda, Maik, red., 2008). W innych pracach mieszczących się w tym nurcie badawczym zawsze podkreślał znaczący wkład geografii turyzmu w rozwój nauk o turystyce (2003, 2007).

Spis treści

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu 17.04.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit