Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych

Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych / pod red. Joanny Szczepankiewicz-Battek i Magdaleny Dąbrowskiej; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2010. – 206 s.: il.; 24 cm. Streszcz. ang., fr., hisz., niem. przy pracach. ISBN 978-83-61389-13-2

W Serii Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się niebawem książka pod red. dr Joanny Szcepankiewicz-Battek i dr Magdaleny Dąbrowskiej „Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych”.

Zbiór artykułów obejmuje szerokie spektrum naukowych zainteresowań zagadnieniem turystyki kulturowej. Wśród autorów poszczególnych opracowań znajdują się geografowie, historycy, historycy sztuki, politolodzy, filolodzy, inżynierowie i ekonomiści. Stąd też ich duże zróżnicowanie nie tylko tematyczne, ale także metodologiczne.

Pierwsza część monografii obejmuje 4 artykuły, cechujące się największą w całym zbiorze oryginalnością metodologiczną. Dariusz Wędzina w swojej publikacji łączy turystykę kulturową z socjologią i pedagogiką, Łukasz Gajewski – z politologią. Justyna Wojtkiewicz – reprezentantka łódzkiego ośrodka badań nad geografią miast – prezentuje Czytelnikom możliwość praktycznego wykorzystania w turystyce zagadnień, które do tej pory powszechnie uchodziły za czysto teoretyczne. Aneta Marek i Małgorzata Wieczorek przedstawiają dzieje polskiego himalaizmu poprzez pryzmat biografii wybranej trójki najwybitniejszych (nieżyjących już) polskich wspinaczy: Andrzeja Zawady, Jerzego Kukuczki oraz Wandy Rutkiewicz. Metoda ta, nazywana biograficzną, jest od dawna znana w naukach społecznych, natomiast w geografii i naukach o turystyce w dalszym ciągu stanowi pewną nowość.

Druga część, składająca się z 6 artykułów – omawia zagadnienia wiążące turystykę kulturową z przemysłem i infrastrukturą. W części tej Autorzy podejmują próbę wskazania kierunków wykorzystania istniejących już (niekiedy od dawna), choć często do tej pory niedocenianych szlaków „tematycznych” oraz innych elementów infrastruktury turystycznej, często ze względu na sam fakt swojej interesującej przeszłości historycznej lub oryginalne cechy techniczne mogących stanowić atrakcję dla osób zainteresowanych turystyką kulturową.

Część trzecia, zatytułowana „Turystyka kulturowa a nauki humanistyczne” ze względu na zainteresowania naukowe autorów koncentruje się na turystyce religijnej.

W ostatniej części zbioru, stanowiącej tzw. varia, Czytelnicy znajdą artykuły dotyczące problematyki niewątpliwie interesującej, lecz ze względu na swoją specyfikę odbiegającej tematycznie i metodologicznie od trzech poprzednich rozdziałów. Joanna Zakrzewska i Piotr Tworkowski przedstawiają jako potencjalną atrakcję turystyczną obiekty energetyki wiatrowej (co wpisuje się w nurt turystyki ekologicznej). Agnieszka Roguska omawia XVII-wieczne klawesyny jako eksponaty w europejskich muzeach instrumentów muzycznych, natomiast Małgorzata Dąbrowska poświęciła swoje opracowanie sztukom plastycznym okresu Młodej Polski, które niewątpliwie stanowią również atrakcję turystyki kulturowej.

Spis treści

Wstęp

Część 1: Turystyka kulturowa – podstawy metodologiczne a badania empiryczne

● Dariusz Wędzina: Edukacyjny wymiar turystyki kulturowej

● Łukasz Gajewski: Turystyka kulturowa a zagrożenia terrorystyczne

● Justyna Wojtkiewicz: Dawne granice własnościowe i administracyjne we współczesnym krajobrazie kulturowym miasta – rozważania nad wybranymi zasobami kulturowymi turystycznej przestrzeni Łodzi

● Aneta Marek, Małgorzata Wieczorek: Wysokogórska biografia na przykładzie Andrzeja Zawady, Jerzego Kukuczki i Wandy Rutkiewicz

Część 2: Turystyka kulturowa – związki z przemysłem i infrastrukturą

● Magdalena Dąbrowska: Rozwój żeglugi śródlądowej na Odrze w aspekcie turystyki kulturowej

● Marek J. Battek, Maciej Madziarz: Utworzenie Szlaku Doliny Bystrzycy sposobem popularyzacji unikalnych zabytków regionu

● Edward Wiśniewski, Marek J. Bartek: „Szlak Kopaczy” prekursorem sudeckich szlaków geoturystycznych

● Mirosława Halaburda, Stanisław Konarski: Rozwój górnictwa miedzi w S tarym Zagłębiu Miedziowym a turystyka kulturowa

● Mirosława Halaburda, Stanisław Konarski: Rozwój górnictwa miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym a rozwój regionu

● Romuald M. Łuczyński: Schroniska w Górach Wałbrzyskich dawniej i dziś

Część 3: Turystyka kulturowa a nauki humanistyczne

● Joanna Szczepankiewicz-Battek, Marek J. Bartek: Projektowany Szlak Legnickiej Reformacji jako element promocji wielokulturowości regionu

● Marek Rabski: Szlaki Papieskie Jana Pawła II na Dolnym Śląsku – wczoraj, dziś i co dalej ?

● Anna Wędrychowska: Polskie drogi do Santiago

● Wojciech Kral: Paul Gerhardt – luterański poeta religijny i zasięg przestrzenny jego twórczości

Część 4: Varia

● Joanna Zakrzewska, Piotr Tworkowski: Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce na tle rozwiązań europejskich w aspekcie turystyki kulturowej

● Agnieszka Rogulska: Geograficzne i narodowościowe czynniki zróżnicowania konstrukcji klawesynu w Europie od XVI do XVIII wieku

● Małgorzata Dąbrowska: Sztuka regionów i mniejszości narodowych Galicji jako inspiracja dla twórców Młodej Polski

Zamówienie przyjmuje Sylwia Rostkowska, tel. (76) 723-29-07, email: rostkowskas@pwsz.legnica.edu.pl, www.wa.legnica.edu.pl. Adres do korespondencji: Księgarnia Akademicka, ul. Sejmowa 5C, 59-220 Legnica

Źródło: Sylwia Rostkowska, korespondencja nadesłana 30.05.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit