Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / pod red. nauk. Jadwigi Berbeki; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków: „Proksenia”, 2012,– 186 s. 978-83-60789-43-8. Seria „Monografie o tematyce turystycznej”.

Spis treści

Monografia przedstawia problematykę turystyki martyrologicznej w szerokim kontekście turystyki kulturowej. Autorzy definiują turystykę martyrologiczną, analizują jej cechy, funkcje oraz determinanty uczestnictwa. Zaprezentowano równieżbadania w Muzeum Auschwitz-Birkenau, miejscu szczególnym na mapie martyrologii wielu narodów. Rozpoznano związki między turystyką w Krakowie a odwiedzinami Muzeum, motywy jego odwiedzania, zebrano opinie odwiedzających o zagospodarowaniu turystycznym, ekspozycji miejsca i dokumentów, sposobie narracji oraz o problemach organizacji zwiedzania. Wyniki badań opartych na wielu źródłach informacji wtórnej oraz własnych badaniach ankietowych mają dużą wartość zarówno w warstwie poznawczej jak i aplikacyjnej, tym samym pogłębiają wiedzę o turystyce martyrologicznej w Polsce.
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://ksiegarnia.proksenia.pl/pl/p/Turystyka-martyrologiczna-w-Polsce-na-przykladzie-Panstwowego-Muzeum-Auschwitz-Birkenau/129, data dostępu 24.09.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit