Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych / pod red. Mikołaja Jalinika. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010. – 710 s.: il.; 23 cm. Streszcz. ang. przy rozdz. Bibliogr. s. 690-710. ISBN 978-83-60200-90-2


Dziś organizowanie wypoczynku na obszarach przyrodniczo cennych jest szansą na zmianę sytuacji społeczeństwa poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywną formę bycia, umożliwiającą mieszkańcom miast kontakt z przyrodą i środowiskiem wiejskim. Sprzyja wzbogacaniu wiedzy o historii, geografii, poznawaniu architektury, zwyczajów panujących w odwiedzanych okolicach i regionach. Turystyka przyczynia się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów, tworzenia sieci sklepów, punktów gastronomicznych, warsztatów rzemieślniczych, usługowych i rekreacyjnych.

W każdej działalności (produkcyjnej, usługowej, handlowej, sportowej, turystycznej, kulturalno-oświatowej) przejawia się czynnik ludzki, ludzka wiedza, umiejętności, doświadczenie, charakter, kultura. Rozwój turystyki wiąże się przede wszystkim z bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze, w tym także i na zmiany jakościowe i ilościowe flory i fauny.

Ogólnie można stwierdzić, że Polska ma korzystne warunki rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Obszarami tymi będą tereny o niskim poziomie uprzemysłowienia i urbanizacji, małym udziale zatrudnienia w zawodach pozarolniczych i słabe pod względem produkcji rolniczej.

W opracowaniu zostały zamieszczone akty prawne dotyczące zagadnień turystyki na obszarach przyrodniczo cennych i obszarach wiejskich (według przyjętej rangi), obowiązujące od 2001 roku. Publikacja jest adresowana do nauczycieli, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół pomaturalnych i policealnych, organizacji i instytucji turystycznych. Będzie także przydatna dla właścicieli obiektów turystycznych oraz tych wszystkich, którzy interesują się tematyką turystyczną, obszarami przyrodniczo cennymi i antropopresją.

● Spis treści: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788360200902&spisTR=1&store_id=2

Nauczycieli akademickich zainteresowanych pozyskaniem publikacji zapraszam do kontaktu z jej redaktorem naukowym: Mikołaj Jalinik, email: jalinik@op.pl

Źródło: Mikołaj Jalinik, korespondencja nadesłana 18.02.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit