Turystyka osób niesłyszących: ujęcie geograficzne

Turystyka osób niesłyszących: ujęcie geograficzne

Turystyka osób niesłyszących: ujęcie geograficzne / Alina Zajadacz. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012,– 370 s.; il.; 24 cm. ISBN 978-83-63400-00-2

Spis treści
1. Wprowadzenie – cel i zakres opracowania
2. Turystyka, geografia i niepełnosprawność
2.1. Turystyka – znaczenie pojęcia
2.2. Turystyka jako przedmiot badań
2.3. Badania geograficzne a turystyka
2.4. Badania geograficzne a niepełnosprawność
2.4.1. Niepełnosprawność – znaczenie pojęcia
2.4.2. Niepełnosprawność w badaniach geograficznych
3. Uwarunkowania turystyki osób niesłyszących
3.1. Środowisko osób niesłyszących – zarys społecznej specyfiki
3.1.1. Osoby niesłyszące – wyjaśnienie pojęcia, dane statystyczne
3.1.2. Status społeczno-ekonomiczny
3.1.3. Język
3.1.4. Tożsamość społeczna, mniejszość kulturowa
3.1.5. Stereotypy, stygmat społeczny
3.1.6. Integracja społeczna
3.2. Koncepcje dokonywania wyboru zachowań turystycznych
3.3. Segmentacja rynku turystycznego
3.4. Koncepcja Systemu Informacji Turystycznej
4. Aktywność turystyczna osób niesłyszących – czynniki wspierające i ograniczające
4.1. Turystyka osób niepełnosprawnych
4.2. Turystyka osób niesłyszących jako przedmiot badań
4.2.1. Przegląd problematyki badań w ośrodkach zagranicznych
4.2.2. Przegląd problematyki badań w ośrodkach krajowych
4.3. Udogodnienia adresowane do niesłyszących turystów
4.3.1. Przewodnictwo turystyczne, obsługa niesłyszących turystów
4.3.2. Technologie
4.3.3. Dobre praktyki
4.4. Polityka społeczna państwa w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych
5. Aktywność turystyczna Polaków w okresie 2004–2010
5.1. Udział Polaków w turystyce krajowej i zagranicznej
5.2. Turystyka krótkookresowa
5.3. Turystyka długookresowa
5.4. Przyczyny braku uczestnictwa w wyjazdach turystycznych
5.5. Główne zmienne wpływające na zróżnicowanie aktywności turystycznej
6. Turystyka osób niesłyszących na tle słyszącej części społeczeństwa w Polsce
6.1. Cel, zakres i metody badań
6.1.1. Cel i zakres badań
6.1.2. Metody gromadzenia danych
6.1.3. Bazy danych. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów
6.1.4. Metody analiz statystycznych
6.2. Turystyka weekendowa oraz świąteczna
6.2.1. Kierunki wyjazdów weekendowych oraz świątecznych
6.2.2. Częstotliwość wyjazdów weekendowych oraz świątecznych
6.2.3. Sposoby wypoczynku podczas weekendów oraz świąt
6.3. Turystyka urlopowa oraz wakacyjna
6.3.1. Kierunki oraz sposoby organizacji wyjazdów turystycznych
6.3.2. Czas trwania, pora roku wyjazdów turystycznych
6.3.3. Towarzystwo podczas wakacyjnych lub urlopowych podróży turystycznych
6.3.4. Częstotliwość wyjazdów, środki transportu
6.3.5. Źródła informacji na temat możliwości organizacji wyjazdów turystycznych
6.3.6. Czynniki decydujące o wyborze destynacji turystycznej
6.3.7. Preferowane walory turystyczne i sposoby spędzania czasu wolnego
6.3.8. Najdalsza podróż turystyczna
6.3.9. Wydatki na cele turystyczne
6.3.10. Preferowany rodzaj zakwaterowania
6.3.11. Podróże marzeń
6.3.12. Czynniki utrudniające udział w turystyce
6.4. Nastawienie do integracji społecznej w czasie wolnym
7. Konkluzje
7.1. Wnioski z badań empirycznych w świetle aktualnego stanu wiedzy na temat turystyki osób niesłyszących
7.2. Model systemu działań stymulujących rozwój turystyki osób niesłyszących
7.3. Model struktury bazy danych w Systemie Informacji Turystycznej dostosowany do potrzeb użytkowników języka migowego
8. Zakończenie
Literatura
Tourism of Deaf People. A Geographical Perspective – summary
Załączniki
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa oficyny „Bogucki Wydawnictwo Naukowe”, data dostępu 26.04.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit