Turystyka społeczna w regionie łódzkim

Turystyka społeczna w regionie łódzkim

Turystyka społeczna w regionie łódzkim: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stasiaka. Łódź: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2011


Nakładem Wydawnictwa WSTH w Łodzi ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stasiaka „Turystyka społeczna w regionie łódzkim”. Jest to pierwsze tak szczegółowe opracowanie naukowe dotyczące tej formy turystyki w Polsce. Książka składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera ogólne teoretyczne rozważania na temat analizowanego zjawiska. Druga część poświęcona jest diagnozie stanu turystyki społecznej w województwie łódzkim.

Spis treści

Część 1: Turystyka społeczna - zagadnienia ogólne

● Janusz Reichel: Znaczenie i rozwój ekonomii społecznej w Polsce

● Bogdan Włodarczyk: Turystyka społeczna - próba definicji zjawiska

● Andrzej Stasiak: Cele i zadania turystyki społecznej - kilka uwag o istocie zjawiska

● Jolanta Śledzińska: Projekt Calypso - powstanie, stan obecny, perspektywy rozwoju

● Justyna Mokras-Grabowska: Europe Senior Tourism Programme - założenia, realizacja, efekty ekonomiczne

Część 2: Turystyka społeczna w regionie łódzkim

● Joanna Kowalczyk-Anioł: Turystyka społeczna w Caritas Archidiecezji Łódzkiej jako organizator turystyki społecznej

● Marek Skrzypczyński: Turystyka społeczna na tle działalności oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w województwie łódzkim

● Małgorzata Dobroniak: Turystyka społeczna w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych

● Marek Lawin: Turystyka społeczna w Związku Harcerstwa Polskiego

● Jakub Grabowski: Turystyka społeczna w wybranych zakładach pracy

● Małgorzata Karolczak: Turystyka społeczna w działalności Ludowych Zespołów Sportowych

● Piotr Rzeńca: Turystyka społeczna a samorządy gmin województwa łódzkiego

Publikacja dostępna jest w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa. zamówienia realizuje dr Jakub Grabowski, kontakt mailowy: jakub.grabowski@wsth.edu.pl

Informację o konferencji „Turystyka społeczna w województwie łódzkim” znajdziesz tutaj: http://www.wsth.edu.pl/pl,news,167.

Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, data dostępu 04.02.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit