Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich

Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich

Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich / red. Iwona Kiniorska i Ewa Pałka; Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010, – 165 s., il., tab., wykr.; ISBN 978-83-60026-35-9.

Ze wstępu. Działalność turystyczna stała się współcześnie istotną dziedziną gospodarki. Dochody osiągane w turystyce w wielu krajach są porównywalne z dochodami w przemyśle paliwowym, czy wysokiej techniki. W rozwoju gospodarczym turystyka staje się znaczącą gałęzią w skali makro oraz w układzie regionalnym i lokalnym. Często w literaturze naukowej, środkach masowego przekazu i w języku potocznym spotyka się termin przemysł turystyczny. Biorąc pod uwagę skalę światowej gospodarki turystycznej, zaangażowanie kapitału, liczbę zatrudnionych, to pojęcie przemysł turystyczny jest w pełni uzasadnione.

Jedną z głównych tendencji charakteryzujących współczesną gospodarkę na obszarach wiejskich jest rozwój turystyki na tych terenach oraz związanych z nią podmiotów gospodarczych. Proces ten jest pożądanym i wskazanym kierunkiem oraz jednym ze sposobów wielofunkcyjnego ich rozwoju.

Sukces turystyki wiejskiej w wielu krajach europejskich spowodował, że w Polsce, wzorem państw Europy Zachodniej, zaczęto ją dynamicznie rozwijać. Dużą rolę w rozwoju tego sektora odegrało wprowadzenie możliwości pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej. Rozwój turystyki wiejskiej nie przebiega jednakowo we wszystkich regionach kraju. Pod tym względem wyraźnie dominują obszary, które charakteryzują się szczególną atrakcyjnością turystyczną, a zwłaszcza walorami wypoczynkowymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi. W ostatnich latach obserwuje się jednak znaczące uaktywnienie pod tym względem innych, mniej dotąd znanych obszarów.

Za jeden z podstawowych warunków osiągania sukcesu w zakresie turystyki wiejskiej, obok możliwości wsparcia finansowego podmiotów gospodarczych, należy uznać możliwości tworzenia różnorodnych, kompleksowych ofert turystycznych w gminach. Dzięki temu obszary wiejskie mogą kształtować swój wizerunek turystyczny.

Powyższej problematyce poświęcona została konferencja naukowa na temat: „Agroturystyka szansą rozwoju obszarów górskich” zorganizowana w Kielcach w dniach 18-19 maja 2010 roku. Jej organizatorami byli Sekcja Świętokrzyska Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Patronat honorowy objęła Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski. Opracowanie jest zbiorem artykułów przygotowanych na tą konferencję.

Iwona Kiniorska, Ewa Pałka

● Publikacją (bezpłatną) dysponuje dr Ewa Pałka, Zakład Geografii Społecznej Instytutu Geografii UJK w Kielcach; kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, tel.: 041 349-63-99, email: ewa.palka@ujk.kielce.pl

Źródło: Patryk Brambert, korespondencja nadesłana 18.04.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit