Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956

Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956

Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956 / Piotr Sroka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Atut”, 2012,– 340 s.; il.; ISBN 978-83-7432-878-4

Nasza wiedza o dziejach turystyki w Sudetach przed 1945 r. jest już dość bogata, czego nie można powiedzieć o okresie powojennym. Niniejsza książka powinna tę lukę częściowo wypełnić. Opisano w niej różne aspekty turystyki w latach 1945-1956, przede wszystkim politykę władz wobec tej problematyki, rozwój organizacyjny, infrastrukturę czy wreszcie sam ruch turystyczny. Nie pominięto także zagadnienia wczasów pracowniczych i innych form masowego wypoczynku, dla których organizacji po drugiej wojnie światowej Sudety miały kluczowe znaczenie. Książka powstała na podstawie bardzo bogatych, w większości dotychczas niewykorzystywanych materiałów źródłowych. Umożliwiły one weryfikację wielu obiegowych opinii o powojennej turystyce w Sudetach.

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej „Atut”, dokument online: http://www.atut.ig.pl/?869,turystyka-w-polskich-sudetach-w-latach-1945-1956, data dostępu 18.03.2013

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit