Turystyka: wybrane zagadnienia

Turystyka wybrane zagadnienia

Turystyka: wybrane zagadnienia / Agata Balińska, Anna Sieczko, Jan Zawadka. Warszawa: „Difin", 2014,– 212 s.; ISBN: 978-83-7930-290-1

W podręczniku zostały omówione wybrane zagadnienia ukazujące współczesną turystykę. Zawarto w nim zagadnienia przedstawiające: czynniki rozwoju turystyki, jej rodzaje i formy, a także funkcje i dysfunkcje związane z rozwojem ruchu turystycznego. Zaprezentowano kwestie związane z rynkiem turystycznym, tj. popyt i podaż oraz ich przedmiot - produkt turystyczny. Przybliżono problematykę organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Bardzo rzadko poruszanym obszarem, nie tylko w podręcznikach, ale także w monografiach naukowych jest zagadnienie związane z doradztwem turystycznym. W prezentowanym podręczniku znalazło one miejsce.

Z recenzji dr hab. Izabelli Sikorskiej-Wolak, profesor SGGW. Mocną stroną pracy jest wykorzystanie najnowszych pozycji literatury, odwoływanie się do aktów prawnych oraz niepublikowanych materiałów o charakterze strategicznym. Oryginalnym wkładem Autorów jest prezentacja wyników ich własnych badań. Wykorzystanie tak wielu źródeł materiału badawczego pozwoliło Autorom na ukazanie zmian dokonujących się w turystyce, które najpełniej ujawniły się w organizacji i zarządzaniu turystyką zarówno na szczeblu krajowym, jak też regionalnym i lokalnym. W ostatnich latach pojawiło się bowiem wiele nowych organizacji i podmiotów gospodarczych zajmujących się turystyką, nastąpiły również zmiany w funkcjonowaniu oraz stylach zarządzania już istniejących. Mocną stroną pracy jest też to, że Autorzy nie tylko odwołują się do sformułowań i prawidłowości ustalonych przez cytowanych w niej autorów, ale podejmują także – w większości udaną – krytykę dotychczasowego piśmiennictwa oraz przedstawiają własne przemyślenia.
● Spis treści
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Difin", data dostępu 07.04.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit