Turystyka zdrowotna uzdrowisk

Turystyka zdrowotna uzdrowisk / Andrzej Hadzik. Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009,– 335 s.; ISBN 978-83-60841-29-7

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny i dotyczy identyfikacji zakresu turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach. W rozdziale pierwszym omawiane są koncepcje zdrowia i wellness oraz możliwości, jakie niesie turystyka dla utrzymania, lub poprawy zdrowia. Ponadto w powyższym rozdziale analizowana jest istota turystyki zdrowotnej.

Rozdział drugi poza przedstawieniem zarysu problematyki turystyki uzdrowiskowej pokazuje możliwości badań dwóch najważniejszych społeczno-gospodarczych funkcji uzdrowisk, czyli funkcji turystycznej i leczniczej. Funkcje te determinują występowanie różnych form turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach. Ważnym w rozdziale jest przedstawienie założeń metodologicznych monografii. Ostatnią częścią rozdziału jest określenie głównych segmentów rynku usług turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach.

W kolejnym rozdziale autor omawia historię uzdrowisk w Polsce i na Świecie oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania krajowych miejscowości uzdrowiskowych. W powyższym rozdziale pokazano nie tylko aktualny stan prawny, ale również przedstawiono prawo unijne oddziałujące na obszary uzdrowiskowe. Ponadto autor mając świadomość znaczenia i rangi kurortów niemieckich na europejskim rynku turystyki zdrowotnej pokazał zarys rozwiązań prawnych na obszarach tamtejszych uzdrowisk.

Rozdział czwarty poświęcony jest głównym elementom i źródłom finansowania pobytów uzdrowiskowych. Na podstawie kierowania gości do uzdrowisk zostały pokazane rodzaje pobytów uzdrowiskowych. Ponadto mając na uwadze funkcję turystyczną i leczniczą dokonano charakterystyki usług turystyki zdrowotnej uzdrowisk.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit