Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych

Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych

Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych / pod red. Krzysztofa Kasprzaka, Rafała Kurczewskiego, Andrzeja Warteckiego. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. – 180 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-62662-73-9

W dniach 5-6 maja 2011 roku odbyła się konferencja „Zarządzanie atrakcyjnością turystyczną parków krajobrazowych” przygotowana w ramach projektu unijnego Menedżer turystyki i rekreacji nr POKL.04.01.01-251/09, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja została zorganizowana przez AWF Poznań, Wydział Turystyki i Rekreacji, oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. [zobacz zaproszenie: http://awf.poznan.pl/files/files/konferencja_2.pdf].Uczestniczyli w niej zaproszeni goście,, prelegenci, studenci specjalności menedżer turystyki i rekreacji Wydziału Turystyki i Rekreacji, pracownicy AWF w Poznaniu oraz studenci innych uczelni, m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: marszałek województwa wielkopolskiego – Marek Woźniak, JM Rektor AWF w Poznaniu – prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński oraz dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu – dr hab. prof. AWF Krzysztof Kasprzak. Konkluzje oraz wnioski wynikające z przyjętej tezy konferencji i wygłaszanych referatów zawarte zostały w treści opracowania pt.: „Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych”. Monografia adresowana jest do studentów, a także do osób pragnących poszerzyć swoją wiedze teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zarządzania parkami krajobrazowymi, w którym kluczową rolę odgrywa strategia zrównoważonego rozwoju.
Andrzej Wartecki
Spis treści: http://www.biblioteka.ue.poznan.pl/nowosci/spisy_tresci/336853.pdf
● Publikacja do pozyskania po osobistym skontaktowaniu z jej redaktorem (dr Andrzej Wartecki, Zakład Organizacji i Zarządzania Turystyką, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, 61-884 Poznań, ul. Rybaki 19, pok. 304, email: wartek@interia.pl, tel. (61) 835 53 47
Źródło: Andrzej Wartecki, korespondencja nadesłana 14.05.2012

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit