Ustawowe ograniczenia swobody umów

Ustawowe ograniczenia swobody umów

Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / pod red. Bogusławy Gneli. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010,– 548 s.; ISBN: 978-83-264-0591-4


Problem ograniczenia swobody umów przez imperatywne lub semiimperatywne przepisy (normy) prawa prywatnego oraz przez przepisy prawa publicznego jest aktualny wobec trwających prac nad nowym kodeksem cywilnym oraz dyskusja nad spójnością polskiego systemu prawnego. Prezentowana książka wpisuje się w te dyskusje, gdyż zawiera opracowania poświecone ogólnym zagadnieniom swobody umów oraz publicznoprawnym i cywilnoprawnym ograniczeniom tej swobody przewidzianym przez ustawy.

Książka powstała w związku z ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej" (Kraków/Wierchomla, 16-18 września 2010 roku), zorganizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z okazji jej 50-lecia oraz 85-lecia istnienia Uniwersytetu, jako efekt współpracy pracowników katedr prawniczych publicznych uczelni ekonomicznych oraz uniwersyteckich katedr prawa cywilnego lub handlowego (gospodarczego).

Adresaci: książka powinna zainteresować teoretyków i praktyków prawa oraz członków instytucji mających wpływ na jego tworzenie (ze względu na postulaty de lege ferenda zawarte w poszczególnych opracowaniach). Stan prawny na: 15 lipca 2010 roku.

W publikacji tej opublikowane zostały dwa artykuły poświęcone prawu turystycznemu:

● Jerzy Gospodarek : Celowość ustawowych ograniczeń swobody kontraktowej w turystyce i rekreacji, s. 312-328

● Katarzyna Marak : Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie umowy o imprezę turystyczną – przesłanki, treść ograniczeń i ich skuteczność, s. 351-362

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawcy, dokument online: http://www.profinfo.pl/exec.php?C=Sz2&SZPT=T&PS31=Nazwa%2C40110063&SZPT_PDX=N&PDX1=Autor&PS34=wszystkie&SZPT_PS4=T&PS11=&PDX2=gnela*&PS14=&LL=0&PZTA=0D&PKTID=40154613, data dostępu 22.09.2010

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit