Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia

Uwarunkowania_i_modele_midzysektorowej

Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia / Mariusz Sołtysik. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2013. Studia i Monografie, nr 116


Nakładem Wydawnictwa AWF ukazał się kolejny tom Studiów i Monografii AWF we Wrocławiu zatytułowany „Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia” autorstwa dr Mariusza Sołtysika. Opracowanie jest efektem realizacji projektu badawczego (grantu), prowadzonego przez Zespół Katedry Turystyki AWF we Wrocławiu w latach 2012 – 2013, w ramach Programu Badawczego „OPUS 1” Narodowego Centrum Nauki.
Celem opracowania było prześledzenie kierunków prowadzenia polityki turystycznej w gminach podmiejskich Legnicy i Wrocławia, w układzie administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prywatnych i na tej podstawie określenie jej modelowych rozwiązań oraz zróżnicowań. Realizacja projektu pozwoliła również na zdiagnozowanie istotnych uwarunkowań prowadzonej działalności turystycznej i wypoczynkowej oraz wpływu, jaki w tym zakresie był i pozostaje udziałem jednostek publicznych, organizacji non-profit i podmiotów gospodarczych w poszczególnych gminach bezpośredniego otoczenia dużych miast regionu. Autor rozważa ponadto zagadnienia wskazujące na jakość polityki turystycznej oraz przedsiębiorczość podmiotów turystycznych i okołoturystycznych w zakresie tworzenia warunków dla podejmowania aktywności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej w podmiejskich obszarach Dolnego Śląska.
Sprzedaż książek Wydawnictwa AWF we Wrocławiu (wraz ze sprzedażą wysyłkową) prowadzą:
● ARKOT, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. 71 347 36 31, kom. 602 324 399, e-mail: arkot@o2.pl, www.arkot.pl
● Księgarnia Sportowo-Medyczna, Al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław (hala wielofunkcyjna na Stadionie Olimpijskim), tel. 71 347 30 54, kom. 607097710, e-mail: sklep@sportowo-medyczna.pl, www.sportowo-medyczna.pl
Źródło: Katedra Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, data dostępu 07.11.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit