Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 1 : Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 1 : Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny/red. Zygmunt Młynarczyk, Alina Zajadacz. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2008,– 274 s.; Seria: Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace, nr 1; ISBN: 978-83-232-1964-4

Tourist development: determinants and plans. Volume I - Natural tourist resources and methods of their appraisal
The work consists of three volumes presenting a systematized body of knowledge about methods used in a sequence of steps, from identifying the determinants of tourist development to preparing a development strategy at the local and regional levels. The area chosen to illustrate the research results is largely the commune of Zbąszyń, which allows the reader to follow the stages of action as applied to a single area. The present, first, volume is devoted to methods of appraisal of natural tourist resources. It discusses natural resources, including those of the animal kingdom only rarely considered in geographical works (e.g. from the perspective of angling or bird-watching), and tourist possibilities offered by wetland areas. Also presented are some research methods used in assessing the impact of selected forms of tourism on the natural environment.
Spis treści: http://ksiegarniaonline.pl

Poznańska Księgarnia Akademicka posiada pełną ofertę Wydawnictwa Naukowego UAM i prowadzi kompleksową sprzedaż tych publikacji w Collegium Maius, a także sprzedaż wysyłkową i obsługę handlową innych odbiorców (61-138 Poznań, ul. Fredry 10, tel. 061 852-42 93, 061 829-46-09, email: akademicka@ksiegarniaonline.pl). Odbiorcom hurtowym i księgarniom udziela rabatów według wcześniejszych ustaleń.

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, www.press.amu.edu.pl/

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit