Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, tom 4

Uwarunkowania_tom_4

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 4 : Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce : zarys specyfiki problemu / Alina Zajadacz. Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010,– 314 s.; ISSN: 2080-6795; ISBN: 978-83-232-2172-2. Seria: Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, nr 4


Spis treści

1. Wstęp

2. Osoby niesłyszące kulturowo - zarys społecznej specyfiki

3. Czas wolny, turystyka i rekreacja - definicje i relacje pojęć

4. Turystyka i rekreacja osób o specjalnych potrzebach w świetle literatury

4.1. Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych

4.2. Turystyka i rekreacja osób niesłyszących

5. Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących - wyniki badań własnych

5.1. Cel, zakres i metody badań

5.2. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej grupy

5.3. Czas wolny i sposoby jego spędzania w dniu powszednim

5.4. Turystyka i rekreacja weekendowa oraz świąteczna

5.5. Wakacyjne i urlopowe wyjazdy turystyczne

5.6. Czynniki ograniczające udział w turystyce i rekreacji

5.7. Nastawienie do integracji społecznej w czasie wolnym

5.8. Wnioski

6. Działania na rzecz rozwoju turystyki osób niesłyszących

6.1. Polityka państwa w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych

6.2. Propozycje dostosowania oferty turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb niesłyszących osób

6.2.1. Zasady udostępniania miejsc i obiektów niesłyszącym turystom

6.2.2. Przykłady dobrych praktyk

6.2.3. SITex i SITur : programy wspomagające system informacji turystycznej

7. Podsumowanie

Aneks

Literatura

Indeks

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawcy: http://press.amu.edu.pl/ksiegarnia/index.html

Źródło: Alina Zajadacz, korespondencja nadesłana 28.09.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit