Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, tom 8: Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, tom 8: Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, tom 8: Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne: praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Młynarczyka, Aliny Zajadacz i Doroty Matuszewskiej; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011, – 218 s.; tab., wykr.; seria: Turystyka i Rekreacja: Studia i Prace: 8. ISBN 978-83-62662-52-4. ISSN 2080-6795

The publication is a collection of articles addressing a broad range of socio-economic aspects of the development of tourism and recreation as well as their spatial dimensions: world-wide, national and local. The issues discussed cover present-day determinants and factors of development of tourism management, including the crucial question of the effect of the latest world economic crisis on the market of tourist services as well as the behaviour patterns of their deliverers and recipients. The articles have been divided into three thematic groups: Tourism management, Tourist product, and Tourist development, to accommodate the range of research results presented at the conference on Determinants and Plans of the Development of Tourism, organised by the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University, Poznań, on 21–23 April 2010.

● Zygmunt Młynarczyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Centrum Turystyki i Rekreacji, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, e-mail: zygmunt@amu.edu.pl

● Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Centrum Turystyki i Rekreacji, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, e-mail: alina@amu.edu.pl

● Dorota Matuszewska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Centrum Turystyki i Rekreacji, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, e-mail: dormat@amu.edu.pl

● Recenzent: prof. dr hab. Stefan Bosiacki

● Spis treści znajdziesz tutaj: http://www.staff.amu.edu.pl/~centur/files/publikacje/tom_VIII_spis.pdf

Więcej informacji o serii „Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace” znajdziesz tutaj: http://www.staff.amu.edu.pl/~centur/index.php?ps=publikacje

Książki z serii „Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace” (tomy 5-8) są do nabycia w sekretariacie Zakładu Centrum Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza (oczywiście do wyczerpania nakładu), Joanna Zdebko, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, pokój L 310, tel. (61) 829 62 17; fax (61) 829 62 16, mail: turystyka@amu.edu.pl

Źródło: Alina Zajadacz, korespondencja nadesłana 1

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit