Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk

Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk

Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk / pod red. Tomasza Solińskiego, Jana Krupy ; [aut. Maria Bajorek et al.]. – Rzeszów : Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2011. – 178 s. : il. ; 24 cm. Materiały z ogólnopolskiej konf. nauk.: „Innowacyjny rozwój uzdrowisk Polski Wschodniej”, 22 listopada 2011 r. Bibliogr. przy ref. ISBN 978-83-60583-45-6

Publikacja powstała w wyniku realizacji ponadregionalnego projektu pt. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” (Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4. Promocja i współpraca.
15 grudnia 2011 roku w Hotelu Wellness&Spa, „Nowy Dwór” w Świlczy koło Rzeszowa rozpoczęła się konferencja podsumowująca projekt pn. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” finansowana z programu „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej” – organizowana przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Pierwszy dzień konferencji cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Konferencję otworzył dr Maciej Piotrowski – Kierownik Projektu, który powitał gości oraz w swoim wystąpieniu przedstawił założenia i etapy realizacji projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”. W dalszej części konferencji dr Tomasz Soliński – Dyrektor Biura Klastra przedstawił uwarunkowania i strategię rozwój zarządzanego przez siebie podmiotu. Program konferencji obfitował w wystąpienia osób zarządzających największymi przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi w kraju, sanatoriów oraz reprezentujących gminy uzdrowiskowe z południowo-wschodniej Polski (województwa świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie), Wystąpili m. in. Pan Piotr Komornicki, Prezes Uzdrowiska Iwonicz SA – Przewodniczący Rady Klastra, który omówił współpracę Klastra z perspektywy przedsiębiorstwa uzdrowiskowego oraz Pan Paweł Szczygieł, Prezes Uzdrowiska Rymanów SA przedstawiając innowacje w uzdrowiskach w kontekście analizy profilu ekonomicznego oraz ocenę ich atrakcyjności. Środowisko akademickie reprezentowali dr Jacek Rodzinka (Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który omówił demograficzne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk Polski Wschodniej oraz dr Robert Dankiewicz, reprezentujący Politechnikę Rzeszowską. Każda z prelekcji wywoływała żywą dyskusję wśród uczestników zarówno podczas przerw pomiędzy wystąpieniami oraz w rozmowach kuluarowych. Pierwszy dzień konferencji został podsumowany Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia IKZiT „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” oraz uroczystą kolacją połączoną z wręczeniem dyplomów dla przedstawicieli wszystkich podmiotów będących uczestnikami Klastra. Drugi dzień konferencji poświęcony był prezentacji dobrych praktyk oraz innowacyjności w turystyce uzdrowiskowej.
W konferencji udział wzięło blisko 100 osób, w tym przedstawiciele instytucji – uczestników Klastra, uczelni wyższych z terenu podkarpacia oraz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych.
Zamówienia realizuje Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 401, 35-225 Rzeszów, tel. +48 17 866 12 02, +48 17 866 12 13, fax: +48 17 866 12 30, email: instytut@wsiz.rzeszow.pl
Źródło: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, data dostępu 24.04.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit