Uwarunkowania integracji w agroturystyce

Uwarunkowania integracji w agroturystyce / red. nauk. Damian Knecht. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej „Edukacja”, 2010, – 135 s.; ISBN: 978-83-87708-73-3

Agroturystyka jest obecnie przedmiotem dużego zainteresowania polityki społecznej, gospodarczej, rolnej oraz rolników, dla których jest dużą szansą zdobycia nowych źródeł dochodu. W monografii wykorzystano opinie i doświadczenia autorów zajmujących się agroturystyka, agrobiznesem, posiadających spore i cenne doświadczenie w swoich specjalnościach. W książce przedstawiono poglądy na ekonomiczne i społeczne wymiary agroturystyki, specyfikę rynku tych usług, meandry marketingowej opcji prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Ukazano prawne, ekonomiczne oraz ekologiczne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej, a także kierunki rozwoju tej działalności.

Przedstawiono też funkcjonowanie niektórych elementów agrobiznesu ściśle oddziaływających na prowadzących działalność agroturystyczną, ale również samych agroturystów. W pracach przedstawiono wybrane elementy otoczenia działalności agroturystycznej pozostające w różnej fazie integracji z tą tak dynamicznie rozwijającą się formą turystyki.

Treść pracy jest także odzwierciedleniem wykładów/konwersatoriów prowadzonych we Wrocławiu w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” oraz Uniwersytecie Przyrodniczym.

Jej głównym nurtem, opartym na teorii i praktyce jest zainteresowanie organizowaniem działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem ich potencjału. Publikacja zawiera również powiązania wielokierunkowej działalności gospodarstwa z wszystkimi elementami rynkowymi jego otoczenia, jako głównymi determinantami skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem agroturystycznym.

Wrocław, czerwiec 2010, Damian Knecht

Spis treści

Publikacje książkowe wydane przez Wydawnictwo WSZ Edukacja można kupić w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56-62, natomiast zamówienia na publikacje prosimy przesyłać na adres emailowy: obn@edukacja.wroc.pl lub pocztowy: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Ośrodek Badań Naukowych, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62. Sprzedażą zajmuje się mgr inż. Ewa Pańka, tel. 0-71 377-21-28

Źródło: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej „Edukacja”, data dostępu 30.01.2011

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit