Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie

Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie

Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie / red. Mirosław Boruszczak. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 2011,– 533 s.; ISBN: 978-83-89081-35-3; 978-83-7531-280-5

Ze wstępu. Celem publikacji jest przyjrzenie się warunkom rozwoju turystyki w regionie. „Chcąc pogłębić funkcje turystyki w skali regionalnej i lokalnej, trzeba konsekwentnie realizować cele polityki turystycznej. W tym celu samorząd wojewódzki i lokalny, współdziałając wzajemnie, powinny współpracować z samorządem gospodarczym, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i ze środowiskiem naukowym. Na szczególne podkreślenie zasługuje zadanie współpracy samorządu województwa z ogniwami lokalnymi samorządu terytorialnego. Chodzi o to, że w obliczu postępującej integracji Europy i globalizacji gospodarki światowej, procesy urbanizacyjne prowadzą do wzrostu sieci m.in. zespołów miejskich i mega miast. Efektywność realizacji głównych i uzupełniających funkcji tych organizmów warunkuje ich współpraca i koordynacja działalności. Doświadczenie uczy, iż droga do tego celu prowadzi przez tworzenie związków metropolitarnych, które – szanując tożsamość miast członków – dają im szanse wysokiej dynamiki rozwoju.” prof. zw. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki, rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
● Spis treści znajdziesz tutaj
Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.: (058) 340-47-84, tel./fax: (058) 340-47-84, email: wstih@wstih.pl
Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, data dostępu 13.4.2012

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit