VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 1

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 1

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 1: Wprowadzenie do materiałów VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego: Gospodarz VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego – Warmia i Mazury, Olsztyn 10-12 września 2010 r. / układ i oprac. red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Warszawa: Wydawn. PTTK „Kraj”, 2010,– 56 s..; il., mapy; ISBN 978-83-7005-516-5


Spis treści

Wprowadzenie do materiałów VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

1. Koncepcja programowa VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

2. Janusz Zdebski, VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego „Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei i wartości. Powinności krajoznawców”

3. 80 lat Kongresów Krajoznawczych

Warmia i Mazury - gospodarz VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

1. Andrzej Kopiczko, Struktura narodowościowa i wyznaniowa Warmii i Mazur

2. Maria Lubocka-Hoffmann, Osadnictwo miejskie na Warmii i Mazurach

3. Krzysztof Młynarczyk, Przyroda Warmii, Mazur i Powiśla

4. Jerzy Sikorski, Warmia Mikołaja Kopernika

5. Leszek Sarzyński, Kilka refleksji o muzyce na Warmii i Mazurach.

Zeszyt zawiera wybór referatów zgłoszonych na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn 10-12 września 2010 roku), dostępny jest w ramach wymiany międzybibliotecznej u Marii Janowicz, kierownika Centralnej Biblioteki PTTK (ul. Podwale 23. 00-261 Warszawa. tel. 22 831-80-65, email: cb@pttk.pl, bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl)

Zbiór wygłoszonych referatów, relacja z dyskusji oraz dokumentacja obrad VI Kongresu ukażą się w kolejnym tomie „Ziemi” jeszcze w 2010 roku.

Źródło: Jolanta Śledzińska, korespondencja nadesłana 17.09.2010

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit