VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 2

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 2

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 2: Krajoznawstwo wobec wyzwań integrujacej się Europy:: Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w Polsce, Olsztyn 10-12 września 2010 r. / układ i oprac. red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Warszawa: Wydawn. PTTK „Kraj”, 2010,– 128 s..; il., wykr., tab., mapy; ISBN 978-83-7005-517-2


Spis treści

Zespół: Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy

Wprowadzenie, Franciszek Midura i Jan W. Sienkiewicz

1. Franciszek Midura, Walory krajoznawcze regionom pełniących funkcje stołeczne

2. Jan Wiktor Sienkiewicz, Krajobraz Ziemi Ojczystej w wizji polskich twórców na emigracji. Artyści Polskiego Londynu

Zespół: Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w Polsce

Wprowadzenie, Franciszek Ziejka

1. Andrzej Sakson, Mniejszości narodowe w Polsce Północnej

2. Wiesław Banys, Wojciech Śuiątkiewicz, Mniejszości narodowe na Górnym Śląsku

3. Bruno Drweski, Historyczna wspólnota polsko-litewsko-ruska

4. Krzysztof Zamorski, Galicjanie dzisiaj, czyli o tym, co nam zostało ze społeczeństwa wielokulturowego przełomu XIX i XX stulecia

5. Adam Czesław Dobroński, Współistnienie kultur na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej

Zeszyt zawiera wybór referatów zgłoszonych na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn 10-12 września 2010 roku), dostępny jest w ramach wymiany międzybibliotecznej u Marii Janowicz, kierownika Centralnej Biblioteki PTTK (ul. Podwale 23. 00-261 Warszawa. tel. 22 831-80-65, email: cb@pttk.pl, bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl)

Zbiór wygłoszonych referatów, relacja z dyskusji oraz dokumentacja obrad VI Kongresu ukażą się w kolejnym tomie „Ziemi” jeszcze w 2010 roku.

Źródło: Jolanta Śledzińska, korespondencja nadesłana 17.09.2010

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit