VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 5

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 5

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego: zeszyt 5: Z teorii i praktyki krajoznawstwa, Olsztyn 10-12 września 2010 r. / układ i oprac. red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Warszawa: Wydawn. PTTK „Kraj”, 2010,– 111, [1] s., il., tab.; ISBN 978-83-7005-520-2


Spis treści

1. Pola Kuleczka, Krajoznawcze rozdroża

2. Jan Grzesiak, Edukacja szkolna wobec ruchu krajoznawczo-turystycznego na szlakach schronisk młodzieżowych

3. Maria Janowicz, „Regionalizm on-line...” nową jakością w działalności regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK

4. Robert Sarzyński, Muzea Regionalne PTTK -jedną z form społecznej opieki nad zabytkami

5. Paweł Anders, Trzecie dziesięciolecie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych PTTK

6. Andrzej Danowski, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

7. Jerzy Kapłon, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

8 Maria Janowicz, Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia

9. Andrzej Danowski, Społeczna Opieka nad Zabytkami w PTTK

10. Aleksandra Staszak, Paweł Zań, Polskość w sercu zatrzymać, Ojcowiznę pięknie opisać, o Ojczyźnie wspaniale opowiedzieć, swe miejsce w Europie odnaleźć

11. Marek Boguszewski, Sejmiki przed VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego - Olsztyn 2010

Zeszyt zawiera wybór referatów zgłoszonych na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn 10-12 września 2010 roku), dostępny jest w ramach wymiany międzybibliotecznej u Marii Janowicz, kierownika Centralnej Biblioteki PTTK (ul. Podwale 23. 00-261 Warszawa. tel. 22 831-80-65, email: cb@pttk.pl, bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl)

Zbiór wygłoszonych referatów, relacja z dyskusji oraz dokumentacja obrad VI Kongresu ukażą się w kolejnym tomie „Ziemi” jeszcze w 2010 roku.

Źródło: Jolanta Śledzińska, korespondencja nadesłana 17.09.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit