Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich / red. Robert Tarka, Krzysztof Moskwa ; Uniwersytet Wrocławski.– Wrocław : Ocean, 2012. – 48 s. : il. ; 21 cm. Bibliogr. przy rozdz. ISBN 978-83-913121-2-4

Dostęp: http://geopark.org.pl/WaloryPrzyrody.pdf

Spis treści
● Teresa Oberc-Dziedzic: Geologia masywu strzelińskiego: dlaczego musimy chronić geostanowiska?
● Anna Solarska: Geoturystyczne walory geomorfologiczne Wzgórz Strzelińskich
● Zdzisław Jary, Piotr Owczarek, Anna Solarska, Monika Maziarz: Unikatowa rzeźba lessowa Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich
● Stanisław Madej, Adam Szuszkiewicz, Roksana Knapik: Przegląd wybranych geostanowisk Wzgórz Strzelińskich pod kątem geoturystycznego zagospodarowania regionu
● Robert Tarka: Koncepcja utworzenia geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

O sesji. Z inicjatywy Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się we wtorek, 19 czerwca [2012 roku] sesja popularno-naukowa pn. „Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich". W spotkaniu, którego gospodarzem był powiat strzeliński uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów oraz kadry naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, właściciele gospodarstw agroturystycznych, członkowie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedstawiciele zakładów górniczych oraz pracownicy administracji rządowej i samorządowej. Ponadto na konferencję przybyli dziennikarze lokalnych mediów. Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne opracowane przez  pracowników Instytutu, panów: dr hab. Roberta Tarkę oraz mgr Krzysztofa Moskwę.
Sesję, w której uczestniczyło ponad 60 osób, prowadził Starosta Strzeliński Jerzy Krochmalny oraz prof. dr hab. Stanisław Staśko - dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic, która przedstawiła zagadnienia związane z geologią masywu strzelińskiego oraz ochroną zlokalizowanych w nim geostanowisk.
Po tym wystąpieniu, geoturystyczne walory geomorfologiczne  Wzgórz Strzelińskich przybliżyła mgr Anna Solarska. Kwestie związane z geoturystycznym zagospodarowaniem regionu Wzgórz Strzelińskich omówił dr Stanisław Madej, przedstawiając zagadnienia opracowane wspólnie z dr Adamem Szustkiewiczem i mgr Roksaną Knapik. Kolejnym prelegentem był dr inż. Bartosz Jawecki z Uniwersytetu Przyrodniczego, który zaprezentował istniejące i proponowane sposoby zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Jako ostatni wystąpił dr hab. Robert Tarka, przedstawiając, bardzo ciekawą koncepcję utworzenia geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Za utworzeniem geoparku przemawia między innymi duża atrakcyjność przyrodnicza terenu oraz wybitne walory geologiczne.
Konferencja była tez okazją do zaprezentowania albumu pn.: „Przyroda powiatu strzelińskiego. Sukcesja naturalna wyrobisk" oraz otwarcia stałej ekspozycji skał i minerałów na I piętrze budynku starostwa.
Konferencja odbyła się w ramach projektu „Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich" o koszcie ogólnym 7499,10 zł, przy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 5900,00 zł.
Źródło: Powiat strzeliński, data dostępu 16.08.2012

 

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit