Widowisko sportowe : studium agresji : uwarunkowania zachowań agresywnych kibiców piłki nożnej

Widowisko sportowe : studium agresji : uwarunkowania zachowań agresywnych kibiców piłki nożnej / Alicja Gorący. Pruszków : Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej, 2009,– 140 s.; ISBN 978-83-923121-6-1

Wprowadzenie. „W historii ludzkości rozdziały naznaczone przelewem krwi następują po sobie niemal jednym ciągiem i właściwie nic się w tym względzie nie zmieniło. Poskromiliśmy siły przyrody, zwierzęta, liczne zarazy, ale sami dla siebie jesteśmy nąj straszniejszymi wrogami, jeżeli nie uda się nam opanować własnej agresywności"[8, s.6].

Potwierdzenie powyższych spostrzeżeń znajdujemy stale w naszym otoczeniu, w tym co dzieje się na świecie, który coraz częściej, niestety, przypomina arenę przemocy. Zamieszczane codziennie w środkach masowego przekazu informacje dotyczące morderstw, napaści, gwałtów, ataków wandalizmu, zamieszek, wojen domowych stanowią bogaty materiał dowodowy, świadczących o rozmiarach krzywd jakie ludzie wyrządzają ludziom. Dotyczy to prawie wszystkich form życia społecznego, a więc także sportu.

Problem agresji w sporcie (cechującej zachowania tak zawodników, jak i kibiców) rodzi oczywiste obawy, związane z nimi emocje, skłania do analiz problemu, szukania sposobów przeciwdziałania. Częstokroć stadion, a ściślej widowisko sportowe jest niejako z założenia „wentylem bezpieczeństwa", który daje możliwość rozładowania napięć narastających w trakcie powszednich zajęć, w czasie pracy, nauki, treningów. Zawody sportowe spełniają więc rolę zaworów bezpieczeństwa, umożliwiających „pokojowe" rozładowanie agresji.

Tego sobie życzymy, ale liczne fakty przekształcania imprez sportowych w brutalną, agresywną „wojnę" rozsierdzonych niepowodzeniami lub oszalałych z radości po odniesionym sukcesie kibiców (przyczyna okazuje się często mało istotna), zmuszają do głębokiego zastanowienia.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit