Wizerunek obszaru recepcji turystycznej podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania

Wizerunek_obszaru

Wizerunek obszaru recepcji turystycznej podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania / Elżbieta Nawrocka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013,– 342 s.; ISBN: 978-83-7695-380-9

Efektem rozważań zawartych w niniejszej książce jest wkład pracy w rozwój nauki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i dyscyplinie szczegółowej ekonomika turystyki, a dotyczący: twórczej systematyzacji istniejącego dorobku naukowego oraz próby jego krytycznej oceny, czego zwieńczeniem są autorskie definicje wizerunku i obszaru recepcji turystycznej, zastosowania teorii ekonomii do rozwiązania złożonych problemów, odnoszących się do funkcjonowania rynku i obszaru recepcji turystycznej, pogłębienia wiedzy naukowej na temat kształtowania wizerunku obszaru recepcji turystycznej i sformułowania rekomendacji dla polityki turystycznej, zaproponowania metodyki pomiaru wizerunku obszaru recepcji turystycznej z punktu widzenia jego podstawowych atrybutów - potencjału wzrostowego i siły oddziaływania.
Spis treści
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa „Profit”, data dostępu 10.01.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit