Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecz-nej

Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecz-nej

Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej / Sylwia Dudek-Mańkowska. – Warszawa:Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. – 254 s.: il.; 24 cm. Tyt. grzb.: Wizerunek Warszawy. Bibliogr. s. 240-251. ISBN 978-83-235-0796-3

Badania nad wizerunkami miejsc prowadzone są od lat 70-tych XX w. przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Problematyka dotycząca formowania się wizerunku miasta nadal znajduje się przede wszystkim w obszarze zainteresowań ekonomistów, socjologów, psychologów, specjalistów od zarządzania oraz osób zajmujących się rynkiem środków masowego przekazu.
„W pracy wskazano także na znaczące możliwości wykorzystania badań geograficznych w zarządzaniu miastem. Do zagadnień szczególnej wagi należy zaliczyć kształtowanie wizerunku obszaru oraz efektywne nim zarządzanie. Z punktu widzenia poruszanych zagadnień oraz ze względu na zastosowane podejście metodyczne oceniane opracowanie wkracza w zakres przedmiotowy marketingu terytorialnego (geograficznego). Przekraczanie granic dyscyplin naukowych należy także uznać za atut tej pracy. Geografowie otrzymują interesujące narzędzie badawcze, pozwalające na włączenie się do międzydyscyplinarnych studiów nad współczesnymi problemami społeczno-gospodarczymi.”
Dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ
Pierwsza część pracy na charakter teoretyczny. Autorka w sposób bardzo szeroki, a jednocześnie umiejętny, omawia istniejące koncepcje teoretyczne ale także podaje liczne przykłady działań z zakresu budowania pozytywnego wizerunku miast. Atutem pracy jest bardzo obszerny przegląd światowej literatury przedmiotu.
Druga część pracy ma charakter empiryczny. Przedmiotem pracy jest analiza promowanego i postrzeganego wizerunku Warszawy. Autorka określiła cechy i komponenty promowanego przez władze lokalne wizerunku Warszawy oraz wizerunku Warszawy tkwiącego w świadomości społecznej, a następnie określiła stopień zgodności tych obrazów. Efektem przeprowadzonych badań jest określenie czynników wpływających na kształtowanie się wizerunku stolicy oraz ocena polityki promocyjnej prowadzonej przez władze lokalne.
Praca ma duże znaczenie aplikacyjne, gdyż może być wykorzystana przy formułowaniu zadań ważnych z punktu widzenia marketingu terytorialnego oraz miejskiej polityki informacyjnej.
Publikacja adresowana jest zarówno do pracowników naukowych i studentów zajmujących się problematyką marketingu terytorialnego, ale także do pracowników samorządowych, agencji reklamowych odpowiedzialnych za kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta.
Spis treści: http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/wizerunekWarszawy.pdf
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytet Warszawskiego, dokument online: http://www.wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php?products_id=4486&osCsid=ea39f477d970a39bafc79d305bf272a5, data dostępu 29.08.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit