Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie

Władze samorzadowe

Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie / Aleksandra Grabowska. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. – 150 s.: il.; 24 cm. – (Praca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]). Bibliogr. s. 131-144, netogr. s. 145. ISBN 978-83-7875-171-7

Podstawowym celem monografii jest identyfikacja, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i w warstwie empirycznej, zadań jakie mają do spełnienia samorządy w zakresie aktywizacji gospodarki turystycznej w regionie oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie o stopień zaangażowania władz samorządowych w rozwój lokalnej gospodarki turystycznej w regionach o zróżnicowanej funkcji turystyki. Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu zostały poparte badaniami przeprowadzonymi w latach 2010-2011 na terenie województw śląskiego i małopolskiego na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Przedmiotem rozważań w rozdziale I są istota i charakter regionu, ewolucja samorządów oraz modele ich funkcjonowania. W rozdziale II zwrócono uwagę na istotę i zasady funkcjonowania gospodarki turystycznej w regionie oraz podmioty, które ją kształtują. Rozdział III charakteryzuje rozwój gospodarki turystycznej w latach 1990-2010. Praca kończy się podsumowaniem będącym próbą syntezy rezultatów badań empirycznych oraz ustosunkowaniem się do celów pracy.
Zamówienia przyjmuje do realizacji Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kontakt: stanislawa.czujkowska@ue.katowice.pl
Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, data dostępu 17.04.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit