Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej

Wprowadzenie_do_fizjologii

Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej / pod red. nauk. Andrzeja Eberhardta Warszawa: Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011,– 398 s.; ISBN 978-83-62644-00-1

Ze wstępu. Podręcznik jest rozwinięciem poprzedniej publikacji pod tytułem Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej. Opracowując książkę, ograniczano się do zagadnień podstawowych, będących wprowadzeniem do szczegółowej problematyki fizjologii wysiłku fizycznego. Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów turystyki i rekreacji ruchowej oraz do osób związanych ze sportem dla wszystkich – niezależnie od ich wykształcenia. Wyróżniono innym drukiem materiał nadprogramowy, po każdym rozdziale sformułowano pytania kontrolne, poza tym przedstawiono literaturę uzupełniającą. Autorzy poszczególnych rozdziałów starali się tak przedstawić zagadnienia, aby nawet skomplikowane problemy naukowe stały się powszechnie zrozumiałe. Książkę napisano z myślą o połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną; w tym celu przedstawiono metodykę najbardziej popularnych form rekreacji ruchowej. Podręcznik powinien służyć do nauki fizjologii człowieka i metodyki ćwiczeń rekreacyjnych, inaczej zwanych sportem dla wszystkich.

W piśmiennictwie coraz częściej używa się określenia „sport dla wszystkich” jako nazwy ćwiczeń fizycznych powodujących korzystne zmiany zdrowotne w organizmie człowieka. A ten rodzaj ćwiczeń autorów podręcznika interesuje szczególnie.

Spis treści

● Autorzy: Dr Anna Czajkowska, Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Eberhardt, Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gabryś, Prof. zw. dr hab. med. Józef Kubica, Doc. dr Leokadia Tomaszewska, Dr med. Mariusz Żebrowski

Zamówienia realizuje Zakład Wydawniczy DrukTur, data dostępu 13.01.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit