Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

Wprowadzene_do_wiedzy_o_kulturze


Wprowadzenie do wiedzy o kulturze: podręcznik dla studentów kierunków turystycznych i ekonomicznych / Barbara Pabian. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 2013,– 179 s.; ISBN 978-83-7875-117-5Materiał w publikacji uporządkowano w pięciu rozdziałach, z których pierwszy o charakterze kompendialnego wprowadzenia, powinien ułatwić studentom zrozumienie głębokich sensów zawartych w kulturze, a także jej związków z turystyką. W rozdziale drugim uporządkowano stan wiedzy o systemach kultury narodowej. W rozdziale trzecim omówiono czasoprzestrzeń jako formę istnienia kultury i turystyki. Rozdział czwarty dotyczy sfery religii jako kategorii społecznej właściwej wszystkim społeczeństwom. W rozdziale piątym podjęto problematykę komunikacji międzykulturowej, ważnej w dobie wzmożonych kontaktów międzynarodowych.
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, data dostępu 18.11.2011
Źródło: Gospodarka Turystyczna, data dostępu 18.11.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit