Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta Przykład Łodzi

Wpyw_zasobw_dziedzictwa

Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta: przykład Łodzi / Maciej Kronenberg. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. ISBN: 978-83-7525-769-4

Praca M. Kronenberga dotyczy tematyki leżącej na pograniczu geografii miast oraz geografii turyzmu. Przemiany cywilizacyjne, jakie wystąpiły na świecie w 2. połowie XX w. i na początku XXI w. spowodowały, że wiele miast i obiektów przemysłowych utraciło swoją dotychczasową funkcję. W związku z tym zaczęto szukać sposobów innego wykorzystania obiektów, które dotychczas miały charakter przemysłowy. Temu zagadnieniu, głównie w kontekście Łodzi, została poświęcona rozprawa M. Kronenberga.
Spis treści
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu 15.05.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit