Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2011

Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2011

Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2011 / Tomasz Dziedzic :: Polska Organizacja Turystyczna. Warszawa: Instytut Turystyki, 2011,– 23 s.; tab., wykr.
Dokument online: http://www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=3374&format=raw

Ze wstępu. 1. Wartości Wskaźnika Użyteczności Turystyki Zagranicznej WUTZ 2011 zostały wyliczone według niezmienionych w stosunku do 2009 r. założeń metodologicznych i rachunkowych (podobnie, jak w WUTZ 2010). Opiera się on na 5 wskaźnikach obrazujących ruch turystyczny przyjazdowy z zagranicy do Polski oraz 3 wskaźnikach dotyczących wydatków na turystykę wyjazdową na poszczególnych narodowych rynkach emisyjnych. Niezmieniona też w stosunku do WUTZ 2009 i WUTZ 2010 pozostała wartość indeksacji wskaźników cząstkowych. W odniesieniu do oceny poziomu wydatków na rynkach emisyjnych każdy z 3 wskaźników cząstkowych miał wartość indeksu 1,0, natomiast przy ocenie rynku polskiego „liczba przyjazdów”, „ogólna wielkość wpływów dewizowych” oraz „liczba korzystających z hoteli” miała wartość 1,0, natomiast pozostałym („wydatki na 1 turystę” oraz relacjom między liczbą odwiedzających a liczbą ludności) przypisano wartość 0,5.
2. Turystyka międzynarodowa w 2010 r. kształtowała się w dużym stopniu pod wpływem skutków kryzysu gospodarczego lat 2008-2009. W różnym stopniu odciskał on swoje piętno na aktywności turystycznej w poszczególnych regionach świata i krajach. Prowadził on (i prowadzi) także do istotnych przeobrażeń w strukturze ruchu turystycznego oraz jego skutków finansowych. Istotna część tych zjawisk znajduje swoje odbicie w zmianach wartości WUTZ. Należy również zakładać, że z uwagi na wchodzenie świata w drugą fazę kryzysu znaczące przeobrażenia na rynku turystycznym będą miały miejsce także w najbliższych latach, kiedy trudno będzie mówić o zrównoważonym wzroście i harmonijnym rozwoju. W większym stopniu możemy oczekiwać bardziej gwałtownych przemian, tąpnieć, ponadprzeciętnych wzrostów i załamań. W pewnym zakresie może to objąć także polski rynek turystyki przyjazdowej. […]
Opracowanie: Tomasz Dziedzic, 8 grudnia 2011 roku
Źródło: Polska Organizacja Turystyczna, dokument online: http://www.pot.gov.pl/dane-i-wiedza/badania-i-analizy/, data dostępu 22.01.2012

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit