Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce

Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce/ red. Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek. Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2008.– 595 s.; ISBN: 978-83-88537-63-9

W niniejszej monografii działalność współczesnych tendencji w rekreacji i turystyce rozpatrywana jest pod kątem możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież szkolną oraz na dorosłych w różnych środowiskach zawodowych i lokalnych. Rekreacja i turystyka należą bowiem do swoistych form aktywności fizycznej, społecznej, intelektualnej i emocjonalnej. Dobrze zorganizowana i należycie prowadzona działalność rekreacyjno-turystyczna cieszy się wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych nie słabnącym powodzeniem. Jej wyjątkowa popularność i atrakcyjność wynika z tego, że rekreacja i turystyka wychodzą naprzeciw naturalnym potrzebom zachęcania współczesnego społeczeństwa do świadomego systematycznego uczestnictwa w rekreacji i turystyce. Do zabrania głosu na ten temat zaproszono przedstawicieli środowisk uczelnianych i stowarzyszeń zajmujących się problematyką rekreacji i turystyki w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Publikacja jest spójnym zbiorem prac ukazujących współczesne tendencje teoretyczne i stan badań empirycznych dotyczących aspektów i wybranych form rekreacji i turystyki, podejmowanych przez autorów niniejszej monografii. Zatem pracy tej przyświeca cel optymalizacji szkolnej i różnych środowisk zawodowych działalności rekreacyjno-turystycznej. Jak to czynić? Jakie stosować zasady, metody, środki i formy organizacyjne oraz jak dobierać treści, aby optymalizować młodzież szkolną i dorosłych do uczestnictwa w rekreacji i turystyce?
Spis treści: www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl
Zamówienia przyjmują : Alicja Sampara, Katarzyna Bednarczyk, Justyna Chiluta (Biblioteka WSHiG), tel./fax. 061 871-15-45, biblioteka@wshig.poznan.pl

Źródło: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, www.wshig.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit