Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

Wspołzesne problemy

Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym / red. nauk. Renata Jaroszewska-Brudnicka, Dariusz Sokołowski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 298 s. : il. ; 23 cm. Tekst częśc. ang. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-231-3190-8

Nadrzędną powinnością samorządów terytorialnych jest celowe, systematyczne, a także świadome i kompleksowe działanie mające na celu kreowanie i dynamizowanie procesów rozwojowych. Współcześnie taką postawę wymusza wzmożona konkurencja na rynku. Podejmowane – z coraz lepszym skutkiem – działania w zakresie rozwoju funkcji turystycznej stanowią niezwykle ważny instrument polityki regionalnej, aktywizacji społeczności lokalnych oraz budowy trwałych podstaw rozwoju społeczno-gospodarczego, zarówno na obszarach dysponujących realnymi walorami turystycznymi, jak też na tych, które dotychczas leżały w ich cieniu. Niniejsze opracowanie powstało dzięki współpracy Autorów reprezentujących szereg ośrodków akademickich oraz samorządów. W pracy zebrano artykuły o charakterze oryginalnym, obejmujące szerokie spektrum zagadnień związanych z procesami rozwoju turystyki, prezentowanymi w ujęciu regionalnym i lokalnym. Ukazano je na wybranych przykładach z Polski oraz z zagranicy. Przedstawione studia z pewnością nie wyczerpują listy zagadnień omawiających wzrost społeczno-gospodarczy, opierając się na turystyce, stanowią jednak ważny głos w dyskusji w tej jakże ważnej sprawie.
● Spis treści: http://www.wydawnictwoumk.pl/zasoby/pdf/Wspolczesne_problemy_1-10.pdf
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, data dostępu 21.08.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!