Wydawnictwo pod patronatem Polskiej Izby Turystyki

„Wszystko co najlepsze w Polskiej turystyce”

Wszystko_co_najlepsze

Polecamy Państwa uwadze wydaną pod patronatem Polskiej Izby Turystyki, niezwykle udaną pozycję Wydawnictwa Zielone Oko „Wszystko co najlepsze w Polskiej turystyce”.   Wysmakowany edytorsko 145-stronicowy wolumin, zawiera zbiór opatrzonych dyskretnymi przypisami, 300 artystycznych zdjęć obrazujących przekrojowo najatrakcyjniejsze miejsca, które powinien odwiedzić turysta podróżujący po Polsce.


W albumie odnajdziemy utrwalone w pracach kilkudziesięciu wybitnych fotografików, niesłychane piękno regionów rodzimego kraju atrakcyjnego kulturowo i geograficznie, z najcenniejszymi zabytkami kultury, całym jego bogactwem przyrodniczym i zmiennością w poszczególnych porach roku. Kraju posiadającego rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i bogatą ofertę turystycznych usług, o czym Czytelnik dowiaduje się z lektury fragmentów prezentujących partnerów i sponsorów wydawnictwa.

Wydawnictwu udziela patronatu Polska Izba Turystyki, należąca do Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) największa ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestoletnia działalność, to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Izba i zrzeszone w niej firmy współpracują z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak: Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA), Amerykańskie Stowarzyszenie Biur Podróży (ASTA), Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży (SPATA), Niemiecki Związek Biur Podróży (DR), a także Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz innymi narodowymi zrzeszeniami biur podróży, odpowiednikami PIT, w takich krajach jak: Hiszpania, Rosja, Tunezja, Albania, Macedonia czy Portugalia.  Działalność Polskiej Izby Turystyki jest wielokierunkowa. Obok stwarzania jak najkorzystniejszych warunków działalności gospodarczej oraz reprezentowania interesów blisko 600 firm zrzeszonych w organizacji, PIT dba o rozwój polskiego przemysłu turystycznego, jego konkurencyjność na rynkach zagranicznych, upowszechnianie nowoczesnych technologii znajdujących zastosowanie w turystyce oraz zasad etyki w działalności biznesowej. Polska Izba Turystyki zabiega na forum międzynarodowym i w Polsce o to, by turystyka była traktowana, jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki, od lat stara się o dostosowywanie przepisów prawa polskiego do standardów europejskich,  biorąc aktywny udział w tym procesie. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów legislacyjnych, które wiążą się bezpośrednio z usługami turystycznymi.

Album „Wszystko co najlepsze w Polskiej turystyce” pozytywnie wyróżnia się na rynku księgarskim spośród wydawnictw promujących najatrakcyjniejsze wartości turystyczne naszego kraju. Powinien zostać z zainteresowaniem przyjęty nie tylko przez miłośników pięknych ujęć fotograficznych, ale też turystów i klientów targów branżowych szukających informacji o miejscach godnych poznania i zwiedzenia.

(PIT)

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit