Zabytki a turystyka

Zabytki a turystyka: studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika / Dominik Ciarkowski. Kraków: „Proksenia”, 2011,– 344 s.; ISBN 978-83-60789-35-3; seria: Monografia, nr 9

Książka stanowi kompendium wiedzy o niezwykłym zakątku jakim jest Dolina Prądnika, przydatne dla historyków, historyków sztuki, krajoznawców, badaczy turystyki i antropologów. Analizie poddano zabytki doliny, ich znaczenie dla rozwoju turystyki, zamieszczono wyniki badań nad atrakcyjnością krajobrazu. Monografia uzupełniona odpowiednio dobranym zestawem ilustracji stanowi ważna pozycję w rozważaniach nad turystyką kulturową.

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=132&sid=0f2b4738, data dostępu 17.06.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit