Zagospodarowanie turystyczne

Zagospodarowanie turystyczne

Zagospodarowanie turystyczne / Andrzej Kowalczyk, Marta Derek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „PWN”, 2010,– 400 s.; ISBN: 978-83-01-16196-5

Pierwsza od lat na rynku polskim publikacja całościowo omawiająca problematykę zagospodarowania turystycznego! Książka omawia szczegółowo:

● podział urządzeń i usług turystycznych,

● podstawowe koncepcje zagospodarowania turystycznego (m.in. turystyki zrównoważonej, cyklu ewolucji miejscowości turystycznej), uwzględniając przy tym wyniki z najważniejszych opracowań polskich i światowych,

● wybrane problemy planowania zagospodarowania turystycznego wraz z licznymi przykładami,
● infrastrukturę i usługi: noclegowe, gastronomiczne, transportowe, uzupełniające oraz urządzenia i usługi paraturystyczne,

● zagospodarowanie ze względu na potrzeby poszczególnych form turystyki: wypoczynkowej, przyrodniczej, kulturowej, rekreacyjno-sportowej i biznesowej,

● przykłady zagospodarowania turystycznego wybranych ośrodków oraz obszarów turystycznych.

Książka jest przeznaczona dla studentów: geografii, turystyki i rekreacji, gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki oraz ekonomii (do wykładów: zagospodarowanie turystyczne, planowanie turystyczne, geografia turyzmu, planowanie przestrzenne, ekonomika turystyki). Sięgną po nią również wykładowcy, pracownicy naukowi, a także pracownicy administracji państwowej i samorządowej zajmujący się m.in. planowaniem przestrzennym oraz profesjonalni organizatorzy turystyki.

Zamówienia realizuje Księgarnia internetowa „PWN”, dokument online: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/36213/zagospodarowanie-turystyczne.html

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit