Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej

Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej

Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej / Grzegorz Bielec, Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł, Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Kraków: Proksenia, 2011, 192 s.; ISBN 978-83-60789-29-2


Podręcznik adresowany do studentów i nauczycieli poszukujących podstawowej wiedzy z zakresu rekreacji. Omówiono uwarunkowania rozwoju rekreacji na świecie i ziemiach polskich, przedstawiono zwięźle teorię rekreacji ruchowej traktując ją jako dziedzinę kultury fizycznej. W rozdziale metodyka rekreacji ruchowej opisano zasady, metody i formy stosowanych zajęć rekreacyjnych. Znajdziemy tu również scenariusze zajęć rekreacyjnych opis formy aktywności ruchowej dla osób starszych. Publikacja jest użyteczna dla obecnych i przyszłych specjalistów rekreacji ruchowej (instruktorów, nauczycieli, animatorów czasu wolnego), poszerzającą zasób ich wiedzy merytorycznej w zakresie teorii oraz metodyki wychowania fizycznego i rekreacji.

Z recenzji wydawniczej. Przedłożony do recenzji podręcznik jest godny polecenia i promocji w środowisku specjalistów rekreacji, turystyki, sportu i wychowania fizycznego, a także w środowisku akademickim. Bezdyskusyjnie będzie to opracowanie wykorzystywane, zarówno przez praktyków, jak i teoretyków. Bardzo ciekawy i dobrze napisany jest rozdział oparty na przykładach praktycznych realizacji zajęć rekreacyjnych. Bardzo wysoko oceniam przykłady scenariuszy zajęć. Gratuluję autorom podjęcia trudu napisania podręcznika, wierząc, że będzie on stanowił znaczące uzupełnienie istniejących już na rynku wydawniczym publikacji z zakresu teorii i metodyki rekreacji. Prof. nadzw. dr hab. Radosław Muszkieta

Źródło: Zygmunt Kruczek, korespondencja nadesłana 07.02.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit