Nowości Wydawnicze

Zarys wiedzy o turystyce

Zarys wiedzy o turystyce / Paweł Różycki.– wyd.2, popr. i zaktualiz. Kraków : „Proksenia”, 2009,– 160 s.; ISBN 978-83-60789-18-6

Książka zawiera podstawowe informacje o turystyce − definicje, klasyfikacje, uwarunkowania rozwoju, funkcje turystyki, organizację turystyki, ruch turystyczny w Polsce i na świecie.

"...publikacja ta zasługuje na uwagę, ponieważ stanowi dobre wprowadzenie do studiów nad turystyką. O jej przydatności dydaktycznej przesądza także to, iż uwzględnia wszystkie treści programowe przedmiotu Podstawy turystyki, zawarte w obowiązujących aktualnie standardach kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja..." (z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Winiarskiego)

Źródło : księgarnia internetowa „Proksenia”, data dostępu 07.11.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit