Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie: wybrane zagadnienia

Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie: wybrane zagadnienia

Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie: wybrane zagadnienia / Witold Niedrzwicki. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2012,– 109 s.; ISBN: 978-83-89081-36-0; 978-83-7531-290-4

W coraz większym stopniu uświadamiamy sobie, jaką rolę pełni w naszym życiu niezdegradowane środowisko przyrodnicze. W coraz większym stopniu zdajemy sobie sprawę, że za degradację tego środowiska odpowiada nie tylko przemysł przetwórczy, ale także turystyka. Dotyczy to między innymi hotelarstwa, w ramach którego podejmowane są różne działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
Autor, były długoletni kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownik Zakładu Hotelarstwa i Gastronomii w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku omawia nowoczesne systemy zarządzania środowiskowego, pokazując ich związek ze specyfiką hotelarstwa. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunków turystycznych, specjalizujących się w hotelarstwie i ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia pomijane w hotelarstwie polskim.
Spis treści
Publikacje Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku można zakupić w punktach sprzedaży książek, które znajdują się na terenie Uczelni (budynek A): Pokój A-18 (I piętro) poniedziałek – piątek 9.00 – 15.30, szatnia (parter): poniedziałek – piątek 9.00 – 15.30, sobota-niedziela 9.00 – 18.00. Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, tel. 58 340-47-84; tel./fax: 58 340-47-84, email: uczelnia@wstih.pl
Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, data dostępu 10.06.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit