Zdrowie w podróży turystycznej

Zdrowie_w_podrozy_turystycznej

Zdrowie w podróży turystycznej / Krystyna Barbara Sawicka. – Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – 104, [1] s. : il. ; 24 cm. Dla studentów turystyki. Bibliogr. s. 103-104. ISBN 978-83-89081-40-7 (WSTiH). ISBN 978-83-7531-221-8

„Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest podstawowym warunkiem uprawiania turystyki. W obecnej sytuacji, w której turysta w krótkim czasie może przenieść się w najodleglejsze zakątki kuli ziemskiej, możliwe jest pojawienie się różnorodnych zagrożeń zdrowotnych. Podróżowanie po krajach o odmiennych warunkach geograficznych, kulturowych, społeczno-gospodarczych (czemu sprzyja postępujący proces globalizacji) oraz zróżnicowanych standardach sanitarno-higienicznych, może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia. Aby ograniczyć ryzyko zachorowania w czasie podróży lub po powrocie do kraju, konieczna jest znajomość i przestrzeganie podstawowych zaleceń dotyczących np. aklimatyzacji do zmienionych warunków środowiskowych, sposobów korzystania z bezpiecznej wody i żywności, wykonania przed podróżą wskazanych szczepień ochronnych, zabezpieczenia przed malarią. Zagrożenia zdrowotne dotyczące uprawiania turystyki są wielostronne, ponieważ jest się nie tylko narażonym na nabycie infekcji typowej dla danego regionu, ale istnieje również niebezpieczeństwo wypadku w czasie podróży, zwiedzania, uprawiania na miejscu ryzykownych przedsięwzięć jak nurkowania, latania lotnią, canyoningu itp., zwłaszcza gdy dotyczy to ludzi niewytrenowanych lub chorych przewlekle. Liczba osób czasowo zmieniających miejsce pobytu zwiększyła się z 25 milionów w roku 1950 do ponad miliarda w 2012 roku, co świadczy o dynamicznym rozwoju turystyki. Ryzyko, na jakie narażone są osoby podróżujące, zależy od kierunku podróży, jej warunków oraz długości pobytu. Pobyt w pewnych strefach, zwłaszcza w strefie tropikalnej czy subtropikalnej, wymaga większej wiedzy i lepszego przygotowania się do wyjazdu, aby zminimalizować zagrożenia zdrowotne. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 40% turystów odwiedzających kraje leżące w strefie tropikalnej ma problemy zdrowotne, 7% musi się zwrócić o pomoc lekarską, u 0,35% konieczne jest leczenie szpitalne, 1 turysta na 100 000 podróżujących do tych krajów umiera. W ostatnich latach, zwłaszcza po wydarzeniach 11.09.2001 roku, wzrosło również zagrożenie związane z zamachami terrorystycznymi. Świadomość tych zagrożeń oraz umiejętność odpowiedniego zachowania i reagowania w nagłych wypadkach są niezbędne zwłaszcza dla ludzi, którzy zawodowo zajmują się turystyką. Niniejsze kompendium ma stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów turystyki specjalizujących się w zakresie rekreacji, hotelarstwa, gastronomii i organizacji biur podróży; może być również poradnikiem dla pilotów wycieczek oraz osób wybierających się w podróż turystyczną.” (ze wstepu)
Składanie zamówień: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.: (58) 340.47.84, tel./fax: (58) 340.47.84, e-mail: wstih@wstih.pl. Publikacje Wyższej Szkoła Turystyki i Hotelarstwa można zakupić w punktach sprzedaży (budynek A): ● pokój A-18 (I piętro) poniedziałek – piątek 9.00- 15.30; ● szatnia (parter): poniedziałek – piątek 9.00-15.30, sobota-niedziela 9.00-18.00
Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, data dostępu 04.01.2014

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit