Konkurs na najlepsze wydawnictwa turystyczne

Zgłoszenia publikacji - do 13 września

Wydawnictwa

Mamy pełnie wakacji i do jesiennych targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu jeszcze dość czasu. Niewiele go jednak pozostało do końca terminu zgłoszeń publikacji do XIX edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, który towarzyszy poznańskim targom. Termin bowiem mija 13 września. Za naszym pośrednictwem, przypomina o tej dacie w imieniu organizatorów - Centralna Biblioteka PTTK.

Przekazujemy tę informację z przyjemnością. Pomimo, że Aktualności Turystyczne czytane są na monitorach komputerów, rozumiemy przyzwyczajenia miłośników wydawnictw ukazujących się drukiem. Sami również gromadzimy je w naszej bibliotece i niezmiennie oddajemy się ich lekturze.

Organizatorami Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, którego celem jest promocja wartościowych publikacji krajoznawczych i turystycznych są Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, w imieniu którego działa Komisja Krajoznawcza, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych i Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Jak czytamy w regulaminie Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej składa się z dwóch części: konkursu na najlepsze wydawnictwa oraz wystawy zgłoszonych wydawnictw. W Przeglądzie mogą wziąć udział wydawcy literatury krajoznawczej i turystycznej, autorzy, związki twórcze i organizacje społeczne. Każdy zgłaszający może przedstawić dowolną liczbę publikacji wydanych w latach 2009-2010, bez względu na format i liczbę tomów. Z udziału w Przeglądzie wyłączone są publikacje zgłoszone do udziału w XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem publikacji na adres: Oddział Poznański PTTK, Stary Rynek 89/90, 61-773 Poznań, z dopiskiem: XIX Przegląd, a także uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł za każde zgłoszone wydawnictwo, dla kategorii informatory i foldery - 25 zł. Do bezpłatnego zgłoszenia do udziału w konkursie nie więcej niż dwóch publikacji mają członkowie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członkowie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych oraz regionalne pracownie krajoznawcze PTTK.

Publikacje będą oceniane w pięciu kategoriach:  albumy krajoznawcze, przewodniki, monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze, mapy i atlasy, informatory krajoznawcze i foldery. Wyboru najlepszych wydawnictw dokona oraz przyzna wyróżnienia, jury złożone z krajoznawców, specjalistów z dziedziny literaturoznawstwa i   znawców sztuki edytorskiej.  Nagrodami będą dyplomy honorowe marszałka Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowych Targów Poznańskich i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przyznawane będą również nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizacje oraz instytucje związane z krajoznawstwem i turystyką.

Z treścią regulaminu zapoznać się można pod adresem strony internetowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego www.pttk.p

Bliższych informacji zasięgnąć również można telefonując pod numer  +4862/ 852-37-56 lub drogą e-mailową: oddzialpttk@bort.pl

 

 

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit