Recenzja

Zrozumieć przyrodę

Aktualności Turystyczne otrzymały właśnie od prof. dr. hab. Zygmunta Babińskiego, dyrektora Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, publikację dr Marii Dombrowicz „Wdecki Park Krajobrazowy. Europejskie Dziedzictwo Przyrodnicze”, promującą walory turystyczne regionu kujawsko-pomorskiego w wymiarze europejskim.

„Środowisko przyrodnicze jest cennym zasobem, jaki Polska wniosła w struktury Unii Europejskiej, wpisując się jednocześnie we wspólną strategię ochrony środowiska przyrodniczego. Usytuowany we wschodniej części Borów Tucholskich Wdecki Park Krajobrazowy spełnia założenia tej strategii: ochrony różnorodności biologicznej, zachowania stabilności ekosystemów i promocji naturalnych zasobów przyrody w zrównoważonym rozwoju. Park jest obszarem o wyjątkowych, często unikatowych  w Europie, siedliskach roślin i zwierząt, włączonych w system europejskich obszarów „Natura 2000”. Walory przyrody Parku oraz zróżnicowanie krajobrazu umożliwiają uprawianie tutaj ekoturystyki na licznych i dobrze oznakowanych szlakach turystycznych.

Wdecki Park Krajobrazowy to nie tylko zielony obszar Borów Tucholskich, ale również dziedzictwo kulturowe o cennej wartości. Właśnie tutaj zachwyt odwiedzających budzą dobrze zachowane chaty z XIX wieku, reprezentujące Borowiaków Tucholskich, etnograficzną grupę mieszkańców zamieszkujących ten teren i nadal kultywujących tu swoje pieśni, tańce, gwarę i rękodzielnictwo. Rangę międzynarodową Parku podwyższa włączenie tego terenu w roku 2012 do Światowych Rezerwatów Biosfery, pn. Bory Tucholskie, jednego z dziesięciu polskich rezerwatów biosfery” – przeczytamy we Wprowadzeniu do pięknie edytorsko wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego publikacji, w skład Komitetu Redakcyjnego której weszli: Janusz Ostoja-Zagórski (przewodniczący), Katarzyna Domańska, Ryszard Gerlach, Sławomir Kaczmarek, Piotr Malinowski, Jacek Woźny i Grażyna Jarzyna (sekretarz).

Ilustrowana artystycznymi fotografiami autorstwa Daniela Siewerta i Anieli Bakier-Jasińskiej książka omawia w siedmiu rozdziałach środowisko przyrodnicze Parku, którego najbardziej rozpoznawalnym elementem krajobrazu jest rzeka Wda, nazwana „Czarną Wodą”. Poznajemy jego florę o wyjątkowości wynikającej z występowania tu gatunków reprezentujących pozostałość szaty roślinnej jeszcze z okresu ery lodowcowej oraz faunę - jej skład gatunkowy ma związek z występowaniem w Parku wielu naturalnych siedlisk, których znaczącą grupę stanowią ryby.  Mało kto wie, że na walory przyrodnicze Parku składa się pięć rezerwatów przyrody: „Brzęki” im. Zygmunta Czubińskiego, „Jezioro Miedzno”, „Jezioro Ciche”, „Dury” i „Jezioro Piaseczno” – obszarów wyjątkowych, obejmujących zachowane w stanie naturalnym ekosystemy. Z rozdziału o europejskich obszarach „Natura 2000” dowiemy się, że na terenie  Wdeckiego Parku Krajobrazowego znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków pn. Bory Tucholskie i specjalny obszar ochrony siedlisk pn. Sandr Wdy.  Dalsza lektura pozwala poznać osobliwości przyrodnicze Parku, wśród których do najczęściej podziwianych należą: Kamień Napoleoński, Aleja Zakonników, Diabelski Kamień oraz wysokie skarpy Zalewu Żurskiego – miejsce lęgowe zimorodków, gatunku zagrożonego wyginięciem w Europie.

I tak pochłonięci pasjonującą lekturą dojdziemy do sekwencji nt. przyrodniczych ścieżek turystycznych. Park to raj dla turystyki pieszej, rowerowej, wodnej, konnej czy nordic walking. Sprzyja im dobrze przygotowana infrastruktura – punkty widokowe, kładki, platformy, tablice informacyjne, oznakowane szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze. Warto również wspomnieć o imprezach cieszących się coraz większa popularnością, typu „Lato w Parku”.

Polecamy lekturze!

Maria Dombrowicz „Wdecki Park Krajobrazowy. Europejskie Dziedzictwo Przyrodnicze”. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, str.84, ISBN 978-83-7096-829-8

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit