Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i ich otoczeniu

Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i ich otoczeniu

Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i ich otoczeniu / Janusz Leszek Sokół. Białystok: Oficyna Politechniki Białostockiej, 2010,– 153 s. ISBN 978-83-60200-91-9


Rozwój agroturystyki stanowi szansę poprawy warunków życia nie tylko społeczności wiejskiej, ale i całego kraju. Właściciele gospodarstw agroturystycznych, świadcząc w dobrym stylu usługi turystom, pomnażają swój dochód i nierzadko jest to jedyne źródło ich utrzymania. Dla ludzi z miast spędzenie wypoczynku „na łonie natury” – w kwaterach agroturystycznych czy też ich najbliższym otoczeniu – może sprawić prawdziwą przyjemność, zapewnić dobry relaks i co warto podkreślić, niedużym kosztem. W dobie nasilającej się konkurencji gospodarstwa agroturystyczne muszą stawać się coraz bardzie atrakcyjne. Muszą zapewniać turyście możliwie jak najwięcej atrakcji. Jedną z takich możliwości jest zaproponowanie gościom żywego kontaktu ze zwierzętami znajdującymi się na miejscu w gospodarstwie bądź jego najbliższym otoczeniu. W pierwszym przypadku mogą to być zwierzęta gospodarskie, takie jak konie, owce, kozy etc., a nawet niektóre zwierzęta dla naszego kraju całkiem egzotyczne, jak np. lamy, alpaki, osły czy strusie. W tym drugim zaś przypadku chodzi o zwierzęta z natury dzikie, które można obserwować z pewnej odległości dzięki przygotowanym na miejscu w gospodarstwie wieżom (ambonom) i innym punktom widokowym. Niektóre z tych zwierząt, np. jelenie i daniele, można równie dobrze hodować w gospodarstwie, jak pozostałe gatunki zwierząt gospodarskich. Obcowanie ze zwierzętami, jak i ich obserwowanie (podglądanie) z dala daje człowiekowi poczucie kontaktu z naturą, co skutkuje uczuciem odprężenia psychicznego, stanowiąc swoistą terapię. Ponadto u wielu turystów zwierzęta zaspokajają potrzeby estetyczne, a u dzieci także wychowawcze i edukacyjne. Zwierzęta hodowane na miejscu w gospodarstwie zaspokajają też w wielu przypadkach potrzeby konsumpcyjne gospodarzy i bytujących tu gości.

● Pobierz spis treści: http://www.pb.edu.pl/download/2900.html

● Pobierz streszczenie: http://www.pb.edu.pl/download/2899.html

Zamówienia realizuje Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, tel. 85 746-91-34, 85 746-91-35, 85 746-91-37, fax 85 746-90-42; kontakt: mgr inż. Wiesława Markowska – sekretarz oficyny wydawniczej, w.markowska@pb.edu.pl; tel.: (85) 746 91 35, pok. 620

Źródło: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, data dostępu 03.03.2011

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit