Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką

Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką

Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką / red. nauk. Dominik Orłowski, Joanna Wylężałek. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2011, – 297 s.; ISBN: 978-83-933284-0-6

Dziedzictwo i turystyka to elementy, które są ze sobą nierozerwalnie związane. Dziedzictwo przyciąga turystów, a turystyka kieruje uwagę właśnie na dziedzictwo, które daje nam poczucie odrębności oraz odróżnia nas od innych narodów. Kultura i tradycja przywracają nam tożsamość, dlatego w dobie globalizacji coraz częściej sięgamy do korzeni. Coraz mniej nas dziwi wzrost zainteresowania dziedzictwem przeszłości oraz powrót do wielu rodzimych tradycji. Te przechodzące z pokolenia na pokolenie zwyczaje i obrzędy są bowiem świadectwem związku teraźniejszości z przeszłością, a także więzi łączących ludzi różnych pokoleń oraz czasów. To właśnie im kultura polska zawdzięcza odrębność i niepowtarzalny koloryt widoczny we wszystkich regionach turystycznych. […] Przedkładany czytelnikowi tom pozwala na stworzenie szerszej ramy badawczej i ma na celu zainspirowanie kolejnych ośrodków badawczych do rozwoju studiów nad różnorodnymi aspektami znaczenia dziedzictwa kulturowego w turystyce. Ze wstępu Dominika Orłowskiego i Joanny Wyleżałek

Spis treści

● Wprowadzenie (Dominik Orłowski, Joanna Wylężałek)

Rozdział 1: Złożony wymiar dziedzictwa kulturowego w turystyce

● Jan Krupa, Beata Dec: Przeszłość historyczna i jej znaczenie w turystyce kulturowej

● Agata Niemczyk: Turystyka kulturowa i jej funkcje

● Beata Gierczyk: Uwarunkowania historyczne rozwoju transportu turystycznego

Rozdział 2: Lokalne i regionalne uwarunkowania dziedzictwa kulturowego w turystyce

● Maria Koniusz: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki na przykładzie gminy Skała

● Joanna Wyleżałek: Nieznane dziedzictwo kulturowe i jego znaczenie w turystyce. Kultura Gotów – Węsiory

● Joanna Janicka: Walory kulturowe Zamojszczyzny potencjałem rozwoju turystycznego przygranicznego powiatu Polski

● Tomasz Czerwiński: Dziedzictwo kulturowe mniejszości litewskiej atrakcją turystyczną Suwalszczyzny

Rozdział 3: Materialne aspekty dziedzictwa kulturowego w turystyce

● Joanna Kosmaczewska: Rzemiosło użytkowe jako atrakcja turystyczna regionu na przykładzie fajkarstwa

● Iwona M. Batyk: Obiekty zabytkowe Warmii, Mazur i Powiśla: przystosowane do pełnienia funkcji turystycznych

● Agnieszka Wartecka-Ważyńska: Turystyczna rewitalizacja obiektów zabytkowych na przykładzie wybranych pałaców i dworków w Wielkopolsce

Rozdział 4: Dziedzictwo kulinarne w turystyce

● Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski: Ekspozycje związane z przetwórstwem żywności jako element oferty turystycznej Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

● Elżbieta Tomczyk-Miczka: Dziedzictwo kulinarne elementem tworzenia marki regionu

● Iwona Twarogowska-Wielesik, Robert Zaremba: Turystyczne szlaki kulturowe promujące dziedzictwo kulinarne Podlasia

Zamówienia realizuje Księgarnia naukowa – europejska – Kazimierz Leki, dokument online: http://www.24naukowa.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788393328406&hthost=1&store_id=2

Źródło: Dominik Orłowski, korespondencja nadesłana 29.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit