00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
Tel.: 0-22/536-70-26 (-27)
aktualnosci@pot.gov.pl
www.aktualnosciturystyczne.pl