Promocyjna Oferta na Weekend

Warszawa, 22.07.2009 r


Pilotażowy projekt pn. „Promocyjna oferta na weekend”


Drodzy Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Polska Organizacja Turystyczna wraz z Polską Izbą Turystyki – partnerem projektu, w ramach rozwoju krajowego rynku podróży turystycznych, a także promocyjnego wsparcia branży turystycznej poszerzyła objętość czasopisma internetowego „Aktualności Turystyczne” o nowy dział tematyczny - „Promocyjna oferta na weekend”. Docelowo, przy powodzeniu przedsięwzięcia dział ten znajdzie się również na narodowym portalu www.polska.travel. Zapraszamy biura podróży, hotele i organizatorów wypoczynku do przyłączenia się do tej inicjatywy i nadsyłania swoich ofert.

Dział „Promocyjna oferta na weekend” - zawiera  aktualizowane oferty weekendowe. Oferty publikowane są bezpłatnie pod adresem www.aktualnosciturystyczne.pl. Informacje o najciekawszych propozycjach przesyłane są za pośrednictwem newsletterów zachęcających czytelników do zapoznania się z wszystkimi ofertami.

Warunki zamieszczenia ofert:

przyjmowane są w szczególności oferty członków regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, samorządu gospodarczego turystyki, a także stowarzyszeń agroturystycznych i innych podmiotów działających zgodnie z obowiązującymi przepisami;

propozycje dotyczyć muszą oferty krajowej;

oferta musi mieć charakter promocyjny (oferować zwłaszcza klientom serwisu promocyjną wartość dodaną w postaci opustu, preferencyjnych warunków, etc.);

usługa powinna obejmować dni od piątku do niedzieli, a także być dostosowana do tzw. długich weekendów i świąt;

oferta musi zawierać precyzyjną informację na temat sposobu zakupu usługi – on-line, bezpośrednio u świadczącego usługę lub za pośrednictwem wskazanych biur podróży.

Spośród najbardziej profesjonalnych ofert weekendowych Polska Organizacja Turystyczna wraz z partnerami – m.in.: Polską Izbą Turystyki wyłaniać będzie cyklicznie w drodze konkursu najlepsze, które będą wyróżniane oraz nagradzane wsparciem w działaniach marketingowych. W tym zakresie Polska Organizacja Turystyczna rekomenduje wykorzystanie certyfikowanych produktów turystycznych do tworzenia ofert w ramach projektu (Certyfikat POT).

Informacje tekstowe wraz ze zdjęciem i danymi teleadresowymi prosimy przekazywać drogą mailową na adres: weekend@pot.gov.pl, zgodnie z załączonym formularzem oraz przykładowym wzorem i specyfikacją oferty.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Rafał Szmytke                                                                                                   Jan Korsak
Prezes Prezes                                                                                                    Prezes Prezes
Polskiej Organizacji Turystycznej                                                                     Polskiej Izby Turystyki
Aktualności Turystyczne
Tel.: 22/ 836 70 26
aktualności@pot.gov.pl
www.aktualnosciturystyczne.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit