Konkurs POT na członków załogi SY „Fryderyk Chopin”

„Dlaczego to właśnie ja powinienem popłynąć w rejs promujący Polskę?”

Uczestnicy rejsu wybrani zostali spośród studentów 22  uczelni publicznych i 13 uczelni prywatnych o profilu turystyczno-hotelarskim.

Polska Organizacja Turystyczna zaprosiła studentów polskich uczelni publicznych i niepublicznych o profilu turystyczno-hotelarskim do udziału w konkursie, którego nagrodą był ufundowany przez prezesa POT Rafała Szmytke rejs w charakterze członka załogi żaglowca SY „Fryderyk Chopin”.

Zaproszenia do udziału w konkursie rozesłane zostały do uczelni o profilu turystycznym w całej Polsce, gdzie studenci mieli wykazać się oryginalnością i pomysłowością tworząc minutową prezentację zatytułowaną „Dlaczego to właśnie ja powinnam/ powinienem popłynąć w rejs promujący Polskę?”

Regulamin konkursu na nabór załogi zamieszczony był na stronie www.pot.gov.pl. Zgłoszenia kandydatów od rektoratów uczelni przyjmowane były do 16 kwietnia.

W efekcie naboru zgłosiło się 135 spełniających warunki kandydatów i kandydatek z  22  uczelni publicznych i 13 uczelni prywatnych o profilu turystyczno-hotelarskim.

Na podstawie nadesłanych materiałów Kapituła Konkursu wybrała Ambasadorów Polski - załogę SY „Fryderyk Chopin”. 24 maja skład załogi żaglowca został skompletowany.

Załoga liczyła łącznie w ciągu trwania rejsu ponad 100 osób, które podzielone zostały na trzy grupy. Każda brała udział w jednym z trzech etapów rejsu. Pierwszy obejmował porty Polski, Szwecji, Danii, Niemiec. Drugi - Niemiec, Holandii, Belgii, Francji. Trzeci - Francji, Anglii i Polski.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit