Stoisko narodowe TTW 2009

Promujmy Polskę Razem

Przedstawiciele POT i PPKS Warszawa promują razem produkt przewozowy … Więcej »

Z myślą o promocji polskich miast, powiatów i gmin Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła na TTW stoisko narodowe. W tym miejscu przedstawiciele branży mogli spotkać się z reprezentantami regionalnych i ogólnopolskich organizacji turystycznych, natomiast klienci indywidualni uczestniczyć w prezentacjach produktów turystycznych wyróżnionych Certyfikatami POT.

Pierwsi progi stoiska POT przekroczyli przedstawiciele mediów zaproszeni na zwołaną w to miejsce konferencję prasową. Uczestniczyli w niej Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Alicja Olechowska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do spraw Turystyki i Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT.

- Otwieramy polskie stoisko narodowe. Po raz pierwszy jest to prezentacja skupiona głównie na produktach turystycznych. Inaugurujemy tym stoiskiem projekt Promujmy Polskę Razem, dofinansowany z funduszy unijnych z działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ta inicjatywa daje początek kampanii informacyjno-promocyjnej na rynku krajowym - mówiła prezes Wąsowicz-Zaborek. POT koncentruje się w tej kampanii na promowaniu polskich produktów, głównie tych, które uzyskały Certyfikaty w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny. Poszczycić się nimi może ponad setka produktów (drugi w historii konkursu Złoty Certyfikat Kapituła konkursu przyznała w dzień po zakończeniu targów TTW). Do programu prezentacji włączono także polskich laureatów w konkursie Komisji Europejskiej na „Najlepszą Europejską Destynację – EDEN” oraz pierwszy plon konkursu na Pamiątkę z Polski.

Nowy wymiar „produktu przewozowego”

- W ramach jednej z odsłon projektu Promujmy Polskę Razem jest współpraca z partnerami zewnętrznymi: publicznymi i prywatnymi. Dzięki nim udaje się nadać produktom turystycznym walor komercyjny – rozpoczął Cezary Molski część konferencji, która poświęcona została omówieniu inicjatywy podjętej przez POT wspólnie z PPKS Warszawa i polskimi regionami. Stołeczny przewoźnik utrzymuje połączenia z wieloma atrakcyjnymi turystycznie zakątkami naszego kraju. Podróż autobusem nie musi być nużąca. Pasażerom ofiarowana jest w jej trakcie obfita dawka informacji opisujących atrakcje turystyczne mijanych miejscowości i regionu, przez które wiodą trasy. Chętnie zapoznają się oni z wydawnictwami promocyjnymi i oglądają emitowane na monitorach filmy krajoznawcze.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit