Duchowe sanktuaria

JP II przebył ponad milion kilometrów w trakcie papieskich pielgrzymek

Duchowe sanktuaria

„Oxfordzki słownik papieży” (The Oxford Dictionary of Popes) zawierający biografie 263 papieży (oraz 39 antypapieży) od św. Piotra do Jana Pawła II, w nocie poświęconej papieżowi Polakowi stwierdza, że „Niewielu papieży dysponowało tak rozbudowanym aparatem intelektualnym jak Jan Paweł II, a żaden nie miał tak dalekosiężnego wpływu”.

Dopowiedzmy za autorem tego naukowego dzieła: nie było przed Nim drugiego tak niestrudzonego pielgrzyma. Do późnych lat życia, kiedy słaby i schorowany pontifex jedynie siłą ducha zmuszał się do wędrowania po świecie, pokazując dzięki pielgrzymkom nowy sposób nauczania Kościoła przez bezpośrednie łączenie się w modlitwie z wiernymi. Pobił wszelkie możliwe i niemożliwe rekordy wytrwałości i wytrzymałości. W ciągu 27 lat swojego pontyfikatu (najdłuższego w XX wieku) odbył ponad 100 podróży zagranicznych o charakterze religijnym odwiedzając 129 narodów w 205 krajach świata. Był na wszystkich prócz Antarktydy kontynentach. Przebył ponad milion kilometrów (czyli ponad trzykrotną odległość, jaka dzieli Ziemię od księżyca). Na ziemskim globie niemal nie pozostało dla niego białych plam.

Symbolicznie papież Polak nakłania wiernych do pielgrzymowania, ludziom o zainteresowaniach świeckim dostarczając motywacji do podróży do miejsc związanych z jego imieniem. Największą manifestacją religijną w dziejach ludzkości stały się główne uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II. 8 kwietnia 2005 r. na Placu świętego Piotra w Wiecznym Mieście papieża Polaka żegnały miliony wiernych ze wszystkich kontynentów, 200 oficjalnych delegacji z głowami państw i rządów oraz przedstawicielami rodów królewskich i książęcych, przywódcami wyznań i religii z całego świata, szefami największych organizacji międzynarodowych. Półtora miliona pielgrzymów przybyło do Rzymu by pięć lat później wysłuchać łacińskiej formuły wygłoszonej przez papieża Benedykta XVI „...naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku....”. W Warszawie kilkaset osób w strugach deszczu oglądało transmisję beatyfikacji przy budującej świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie. Znajduje się tu krypta-mauzoleum z sarkofagiem będąca wierną repliką grobu w Grotach Watykańskich, gdzie spoczywa ciało Ojca Świętego. Do symbolicznego grobu podczas jego budowy została złożona biała chusta, którą w dniu śmierci ocierano twarz Janowi Pawłowi II. Relikwię przywiózł do Polski prymas Glemp. W najbliższych latach miejsce to już dziś uznane za święte, stanie się ono prawdopodobnie jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych i sanktuarium duchowym Warszawy. Wizyta w Polsce Benedykta XVI oraz pobyt w miejscach symbolicznie związanych z osobą Wielkiego Poprzednika z pewnością w doniosły sposób rangę ich dodatkowo wzmocniły.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit