Wśród cudzoziemców dominują Niemcy, Amerykanie i Włosi

Pątnicy z zagranicy

W czasie Światowego Dnia Młodzieży zgromadziła ponad milion pątników i turystów z całego świata

Liczbę przyjeżdżających do Częstochowy pielgrzymów zagranicznych szacuje się na 200-400 tys. w ciągu roku. Pochodzą oni z ponad 80 krajów.

Około 15 tys. osób wędruje na Jasną Górę pieszo w polskich pielgrzymkach, stosunkowo najliczniejsze są pielgrzymki z Krakowa.

Wśród cudzoziemców dominują Niemcy i Amerykanie, którzy stanowią grupę po około 20 proc. wszystkich pątników z zagranicy oraz Włosi - ponad 15 proc. Większe grupy pielgrzymów pochodzą ponadto z Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Węgier, Danii i Holandii – od 1 do 6 proc. Od 1989 roku obserwuje się przyjazdy grup pielgrzymkowych z Rosji, Ukrainy, Armenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi. Licznie na pielgrzymki stawia się też z całego świata Polonia, stanowiąca ok. 30 proc. wszystkich obcokrajowców. W latach 80. liczba pielgrzymujących obcokrajowców kształtowała się rocznie na poziomie 100-200 tys. Ich liczba wzrosła od momentu likwidacji utrudnień wizowych. Najwięcej obcokrajowców wędruje z pielgrzymkami: Warszawską, Gdańską, Krakowską, Przemyską, Podlaską i Góralską.

Ustalenie dokładnej liczby pątników z zagranicy - podobnie jak w ogóle liczby pielgrzymów - jest trudne. W rejestrach klasztornych zapisuje się jedynie zgłoszone grupy pielgrzymkowe, a także tych pątników indywidualnych, których oprowadzali po Sanktuarium ojcowie paulini. Tymczasem ostatnie lata przyniosły wyraźną tendencję odchodzenia od pielgrzymek grupowych z niewielką liczbą uczestników na rzecz przyjazdów indywidualnych, w tym rodzinnych.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit